Kannattavuuden parantaminen lisää yrityksen arvoa

Me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että kun tulot ovat suuremmat kuin menot, niin se on parempi vaihtoehto elää kuin se, että menot ovat suuremmat kuin tulot. Sama pätee myös yrityksissä. ”Terveessä yrityksessä” kannattavuus parantaa yrityksen maksuvalmiutta, mikä puolestaan parantaa yrityksen vakavaraisuutta. ”Sairaassa yrityksessä” kannattamattomuus heikentää yrityksen vakavaraisuutta, mikä taas heikentää yrityksen maksuvalmiutta. Myös kannattava yritys voi joutua maksuvaikeuksiin, jos yritys joko kasvaa liian nopeasti tai jos yritys ylivelkaantuu.

Eräs ravintola-alan yritys on ollut koko toimintansa ajan kannattava. Yritys on kasvanut viime vuodet 20 prosenttia vuodessa. Nyt yritys oli joutunut ensimmäistä kertaa maksuvaikeuksiin. Yrittäjän mieltä painoi kysymys: ”Miten on mahdollista, että minun kannattava ja kasvava yritykseni on joutunut maksuvaikeuksiin?”

Muutokseen johtaneita syitä oli kaksi. Ensiksikin yrityksen kasvu on tullut palvelusta, joka yrittäjän tietämättä oli kannattamaton. Toiseksi yrityksen käyttöpääoma ei ollut yrittäjän hallinnassa. Ei riitä, että yrittäjä seuraa yrityksen kassatilannetta ja maksaa maksuja, lainojen lyhennyksiä, rahoituskuluja ja veroja sitä mukaa kun yrityksellä on kassavaroja.

Yrityksen arvo on kuin vesi saavissa. Kun yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, niin jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuottaa lisää vettä saaviin, joka on vuotamaton. Jos yrityksen liiketoiminta on kannattamatonta, niin saavi vuotaa. Jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuo saaviin vähemmän vettä kuin mitä saavi vuotaa, eli kannattamaton liiketoiminta vähentää saavissa olevaa veden määrää eli yrityksen arvoa.

Vuotava saavi on helpointa korjata, kun tietää, mistä saavi vuotaa, kuinka suuria vuotokohdat ovat ja kuinka ne tulee korjata. Kun saavi ei vuoda, niin vasta sen jälkeen on kasvun aika.

Mikä on sinun yrityksessäsi saavin tilanne?

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää sertifiointiin tähtäävän Kannattavuuden parantamisen asiantuntija -kurssin 16.–18.3.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla, miten kannattavuudella voidaan luoda yrityksen arvoa. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338, jarmo.manninen@uusyrityskeskus.fi sekä SUK-Palvelu Oy:n nettisivuilta.

Ystävät keksivät parhaat yritysideat

Menestyvät yritysideat eivät yleensä synny yksin kotona istumalla. Voi ollakin, että hyvä yritys syntyy omasta osaamisesta ja sitkeydestä siellä autotallissa, mutta hyvistä kavereista ei koskaan ole haittaa.

Suomesta on tullut hyvin verkostoituneiden pienten yritysten talous, jossa ystävillä on merkitystä. Yhä useampi menestystarina perustuu verkostoihin ja ystävyyssuhteisiin.

Tätä kirjoittaessani kuuntelin samalla tv:stä tarinaa siitä kuinka viiden ystävän saunaillassa todettiin ongelma, syntyi idea, havaittiin koko porukan osaaminen ja päätettiin yhdessä pistää toimeksi.

Idea oli sinänsä monen mielestä täysin mahdoton. Sanottiin, että eihän tuo voi olla mahdollista. Kaverit kuitenkin uskoivat tekemiseensä.

Nyt, vain neljä vuotta myöhemmin, tämä porukka on synnyttänyt monen suomalaisen tunteman brändin. Maailmallakin palkitun.

Kaiken muun lisäksi tämän yrityksen tarina on ylistys ystävyydelle. Siitä mihin yksi saunailta hyvien verkostojen kesken voi johtaa.

Siitä on pohjimmiltaan kysymys Suomen Yrittäjien yrittäjäristeilylläkin: haluamme tarjota alustan, jonka myötä syntyy yrittäjien kesken uusia ystävyyssuhteita ja ehkä myös uusia yrityksiä. Sitä Suomi tarvitsee – luottamusta ja uusia verkostoja.

Tämän esimerkkiyrityksen tarina ja tuote ovat mukana yrittäjäristeilyllä. Sellaisena kuin sitä on kehuttu: kotimaisena, uutena, maultaan hienostuneena, omintakeisena ja pehmeänä.  Mutta minusta hienointa on se tarina, joka syntyi ystävyyden kautta.

Hyvää ystävänpäivää!

Anssi Kujala

P.S. Mikä se yritys sitten on? Se on Kyrö Distillery Company.

Teksti on julkaistu alun perin Suomen Yrittäjien blogissa. Kirjoitus on osa ”Energiaa yrittäjille”-blogisarjaa, jonka kirjoittajina toimivat Suomen suurimman yrittäjäristeilyn puhujat ja kumppanit. Lue lisää www.yrittajaristeily.fi.

Kohtaamisista ja tapahtumista hyvinvointia yrittäjälle

Moni yksinyrittäjä kokee olonsa yksinäiseksi ilman työyhteisöä, jonka kanssa vastuut ja huolet voi jakaa. Tämä käy ilmi Pienyrittäjälle tukea -esiselvityksestä (Peltonen & Pitkänen, 2015), jonka pohjalta on aloitettu pienyrittäjän tukihanke.

Pienyrittäjän tukihankkeessa ovat mukana NewCo YritysHelsinki (Helsingin uusyrityskeskus), Helsingin seurakunnat ja Työterveyslaitos. Tämän ainutlaatuisen kolmen toimijan hankkeen tavoitteena on edistää pienyrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja työhyvinvointia. Yrittäjille tarjotaan keskusteluapua ja heitä kutsutaan tapahtumiin ja työpajoihin. Yrittäjällä on mahdollisuus saada ohjausta muuhunkin tukeen kuten talous- ja velkaneuvontaan, perheneuvontaan tai vaikkapa oman yrityskummin löytämiseen.

Hankkeen puitteissa järjestettiin hiljattain muun muassa mentorointitapahtuma. Tapahtumat ovat koonneet yhteen eri alojen yrittäjiä ja niissä on muodostunut hyvä yhteishenki. Ajatuksia on jaettu muun muassa siitä, millaista on toteuttaa unelmaansa yrittäjänä ja saada onnistumisten kautta jaksamista työssään. Yrittäjien tavatessa toisiaan tukea annetaan ja saadaan vastavuoroisesti. Usein löytyy yhteistyökumppaneita, joskus syntyy jopa ystävyyssuhteita.

Pienyrittäjän tukihanke toimii nykyisellään Helsingin alueella. Se on Euroopan sosiaalirahaston tukema ja kestää vuoden 2017 loppuun. Lisätietoja hankkeesta: www.pienyrittajantuki.fi.

Mahdollisuuksia yrittäjien välisiin kohtaamisiin tarjoutuu toki muissakin yhteyksissä, kuten yrittäjäjärjestöjen kautta. Yhteisöllisyys luo hyvinvointia ja siksi yrittäjänkään ei pidä jäädä yksin!