Kaikista ei voi tehdä yrittäjiä

Tiedätkö sen ystävän tai sukulaisen, joka ei aina sano sitä, mitä haluat kuulla, vaan sen, mitä mieltä hän oikeasti on? Hän ei tahdo vain miellyttää sinua, vaan tahtoo sinulle parasta. Hän on täysin rehellinen, koska toivoo, että vältyt turhilta pettymyksiltä tai harha-askelilta.

Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja on juuri tämä totuuden torvi alkavalle yrittäjälle tai yrittäjyyttä suunnittelevalle. Hän kuuntelee yritysidean ja arvioi, voidaanko siitä kehittää kannattava liikeidea. Hän myös arvioi, onko yrittäjäksi aikovalla tarvittavat yrittäjävalmiudet.

Jos yritysidea ei sellaisenaan ole riittävä, sitä voidaan uusyrityskeskuksen asiantuntijaverkoston avulla jalostaa. Myös yrittäjävalmiuksia voi kehittää jossain määrin. Joskus tulee kuitenkin tilanteita, joissa yritysneuvojan on pakko todeta, että neuvontaan tulleen asiakkaan ei kannata ryhtyä yrittäjäksi. Yritysideasta ei yksinkertaisesti saa kehitettyä kyseisellä alueella toimivaa liikeideaa, tai asiakkaalla ei ole riittäviä valmiuksia yrittäjäksi ryhtymiseen.

Uusyrityskeskusten neuvonnalla on laatukriteerit, jotka edellyttävät, että uusyrityskeskusten kautta syntyneet yritykset ovat kannattavia (90 % yrityksistä on toiminnassa ensimmäisten kahden vuoden jälkeen).  Yrittäjäksi aikova saa yritysneuvojan lisäksi uusyrityskeskuksesta tarvittaessa avukseen ja sparraajakseen joukon asiantuntijoita.

Yritysneuvojat haluavat puhua suoraan. Rehellinen kannattavuuden arviointi perustuu uusyrityskeskusten toiminnan eettisyyteen. Asiakasta ei voi kannustaa yrittäjyyteen, jos menestymiselle ei vaikuta olevan edellytyksiä. Kannattamattoman yrityksen perustaminen on nimittäin yrittäjäksi aikovalle liian suuri henkilökohtainen riski. Yrittäjä voi hävitä omat ja muiden rahat ja kokea aika suuren henkisen kriisin, jos yritys kaatuu.

Suomi tarvitsee lisää työtä ja sitä voidaan synnyttää yrittäjyyden kautta. Kannattamattomilla yrityksillä emme kuitenkaan tee mitään. Yrittäjyys on hieno laji ja hyvä mahdollisuus, mutta sillä ei valitettavasti voida ratkaista ihan jokaisen työtä tarvitsevan ongelmaa.