Yhteiskunnan on opittava yrittämään

Monissa organisaatioissa peräänkuulutetaan jälleen yrittäjähenkeä. Se ei kuitenkaan synny itsestään eikä sillä, että johto kehittää yrittäjämäisen strategian. Pienessä yrityksessä kaikki tietävät, miksi yritys on olemassa ja ketkä ovat maksavia asiakkaita. Kasvuvaiheessa yrittäjän tilalle tulevat helposti hallintomiehet ja yrittäjyyttä tärkeämmäksi nousevat rakenteet ja hallinnon pyörittäminen.

Vasta sitten, kun jokainen työntekijä – oli kyseessä sitten julkinen tai yksityinen organisaatio – osaa vastata pariin oleelliseen kysymykseen, voidaan löytää yrittäjähenkeä organisaatioissa. Näitä kysymyksiä ovat seuraavat kaksi: ketkä ovat minun asiakkaitani ja mitä minun on tehtävä asiakkaiden toiveiden täyttämiseksi. Itse asiassa kaikkien olisi opittava ajattelemaan, että minulla on tässä ”pieni bisnes pyöritettävänä”.

Yrittäjämäinen toimintatapa edellyttää myös toimintavapautta. Työntekijöihin pitää luottaa ja antaa heidän tehdä sitä työtä, jota varten heidät on organisaatioon palkattu. Pienissä yrityksissä tässä on onnistuttu. Työntekijät pitävät työoloja erityisen hyvinä. Työnantajan ja työntekijän väliset suhteet ovat yleensä avoimet ja luottamukselliset mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Työntekijät kokevat yleensä myös omat vaikutusmahdollisuutensa työpaikan toiminnan kehittämiseen ja töiden jakoon hyviksi.

Monissa organisaatioissa on tässä asiassa paljon opittavaa yrittäjiltä.