Nontrepreneur – Wantrepreneur – Entrepreneur

Millaisia ovat menestyvät yrittäjät? Mitä on menestys? Englannin kielessä menestys on ”success”. Sama sana kääntyy suomenkielessä myös sanaksi ”onnistua”. Voimme siis perustellusti muuttaa alkukysymykset muotoon: ”Millaisia ovat yrittäjät, jotka ovat onnistuneet tekemään itsestään menestyneitä?

”Onko onnistuneessa yrittäjyydessä kyse yrittäjäominaisuuksista? Käytössämme on paljon tutkimusta ja testejä siitä, millaisia yrittäjäominaisuuksia ihmisellä olisi hyvä olla. Monet näistä ovat mielestäni sellaisia, joita omissa lapsissani, naapureissani ja ystävissäni on ihan yllin kyllin. Heistä löytyy innovatiivisuutta, luovuutta, aktiivisuutta ja monenlaista osaamista. Meissä kaikissa on noita ominaisuuksia, joten ei minusta noilla voi oikein erotella ihmisiä Nontrepreneureiksi ja Entrepreneureiksi eli ”ei missään tapauksessa yrittäjiksi” ja ”yrittäjiksi”

Entäpä sitten suuresti arvostamani ja usein lainaamani Jeffrey Timmonsin määritelmä siitä, että yrittäjä on hyvä havaitsemaan mahdollisuuksia ja hyvä organisoimaan niistä liiketoimintaa. Onko sitten niin, etteivät muut kuin yrittäjät huomaa mahdollisuuksia kukin omalla sarallaan ja onko niin, etteivät muut kuin yrittäjät hyödynnä huomaamiaan mahdollisuuksia? Tuskinpa vaan. Eiköhän kaikki meistä toteuta itseään. Niin kuin Nykäsen Matti laulaa ” Jokainen tsäänssi on mahdollisuus, eletään nyt kun on taas tilaisuus”.

Hyvä liikeidea voisi olla yksi onnistumisen tae. Luonani käy päivittäin lukuisia ihmisiä, joilla on liike- tai tuoteidea. Paljon suurempi joukko ihmisiä kehittelee ideoita pöytälaatikkoon yön pimeinä hetkinä tai aamuvarhaisella. Ideoita syntyy paljon ja kaikkialla ja kaikissa kansanryhmissä. Tästä hyvänä osoituksena on hiljattain järjestämämme ideakilpailu, johon löytyi nopeasti 100 ihmistä ideoineen. Kaikki heistä olivat ajatelleet, että tästä saattaisi tulla bisnestä ja että olivat pyöritelleet ideaa ja yritystoimintaa jo vuosia. Nämä Wantrepreneurit eivät kuitenkaan olleet lähteneet koskaan toteuttamaan ideaansa, muuten kuin korkeintaan ”kevytyrittäjämäisesti”. Ideoita ja ominaisuuksia siis on, mutta jotain vielä puuttuu.

Arvostettu amerikkalainen talouslehti The Inc Magazine teki taannoin tutkimuksen siitä, mikä menestyville yrittäjille on ominaista. Listalta löytyi lopulta yksi tekijä, joka heidän mukaansa erottelee jyvät akanoista. Tämä ominaisuus on rohkeus. Rohkeus luopua aiemmasta turvalliseksi koetusta life stylesta. Rohkeus lähteä toteuttamaan ideaa. Rohkeus olla kärsivällinen. Rohkeus uhrata taloudellinen pesämuna vain käynnistääkseen jotakin, josta ei tiedä, miten siinä käy. Rohkeus murtaa omia ja ympäristön asettamia normeja ja lasikattoja. Rohkeus on se, mikä erottaa erityisesti Wantrepreneurin ja Entrepreneurin.

Alan pikkuhiljaa taipumaan sille näkökannalle, että on melko turha jaotella ihmisiä yrittäjiksi ja ei-yrittäjiksi ihmisen ominaisuuksien perusteella. Mielenkiintoisempaa on vertailla yrittäjiä keskenään, koska siellä jos missä ”rohkeus” erottelee menestyjät ja wannabet toisistaan. Ollaan taas huomennakin rohkeita.