Asiantuntijat ovat uusyrityskeskusten toiminnan suola

Elinkeinoelämän asiantuntijoiden käyttö aloittavien yrittäjien neuvonnassa on toimintamalli, joka erottaa uusyrityskeskukset muista neuvontaorganisaatioista.

Jobs and Society -ajattelu lähtee siitä, että olemassa olevienkin yritysten edun mukaista on uusien yritysten syntyminen. Omalta osaltaan ne varmistavat alueensa elinkeinoelämän jatkuvaa uudistumista. Nykyään ei voi ajatella menestyvää taloutta ja yritystoimintaa ilman jatkuvaa uudistumista, johon vanhojen yritysten kehittymisen lisäksi kuuluu uusien yritysten jatkuva virta. Tähän ajatukseen perustuu uusyrityskeskusten toimintamalli, jossa neuvonnan oleellinen osa ovat yrityselämän konkareihin kuuluvat asiantuntijat, jotka ovat kohtuullisessa määrin maksutta aloittavien yrittäjien käytettävissä.

Aloittavien yrittäjien neuvonnassa palkatut neuvojat, jotka osaavat hyvin yrityksen perustamiseen liittyvän tekniikan, ovat välttämätön osa. Ei voida edes ajatella menestyvää yritysten perustantaa niin, että jokaisen alkajan olisi yksin, itsekseen selvitettävä kaikki niksit ja nippelit, jotka yritystä startattaessa täytyy tietää. On itsestään selvää, että tällainen tapa toimia olisi tehoton ja alkaville yrittäjille suorastaan vaarallinen. Saatavilla on siis oltava teknistä neuvontaa yrittäjän alkutaipaleelle.

Toisaalta on myös tiedostettava se, ettei yksikään ”virkaneuvoja” voi täysin asettua yrittäjän sielunmaisemaan. Tähän pätee vähän amerikkalaisen yritysgurun toteamus, että ”virkamies neuvomassa yrittäjää siitä, miten pitää yrittää, on vähän kuin paavi jakamassa seksuaalineuvontaa”. Juuri tässä piilee uusyrityskeskusten toimintamallin ylivoimainen vahvuus. Tekninen neuvonta kuuluu sen osaajille, mutta yrittämisen olemuksen ymmärtämistä varten ovat apuna asiantuntijat.

Yrittäjän ei tarvitse jäädä yksin kysymystensä tai ongelmiensa kanssa myöskään siinä vaiheessa, kun yrittäjyydessä on päästy jo vähän pidemmälle. Yrittäjän apuna ovat yrityskummit, joiden asiantuntija-apu on myös maksutonta. Yrityskummit ovat elinkeinoelämän nestoreita, joilla on laaja kokemus yritystoiminnasta. Useimmat yrityskummit ovat jo eläkkeellä, mutta silti vielä hyvin ajan tasalla yritystoiminnan vaatimuksista. Heillä on aikaa ja intoa toimia puolueettomina sparraajina yrittäjille.

Yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan on hyvä muistaa, että yksin ei tarvitse kaikesta selvitä. Tarjolla on monipuolista neuvontaa, joka on maksutonta ja helposti saatavilla!