Aloittavan yrittäjän talous(vaikeudet)

Yritystoiminnan aloittaminen siintää mielessä, mutta rahaakin tarvitaan. Toimialasta riippuen alkupääoman tarve vaihtelee valtavasti, mutta noin yleisesti ottaen jokainen tarvitsee vähintäänkin muutaman tonnin käyttöpääomaa, ennen kuin kassavirta alkaa rullata edes suunnilleen tasaisesti. Huomaathan, että tämä voi viedä hyvinkin pitkän ajan. 

No, mihin talousasioissa sitten pitäisi kiinnittää huomiota? Käyttöpääoman lisäksi toiminnan aloittaminen yleensä edellyttää joitain alkuinvestointeja koneisiin, varastoon yms. Pankkiin pitää siis lähteä ja siellä kysytään heti alkumetreillä, onko omaa rahaa laittaa projektiin ja kuinka paljon? Rahattoman tie saattaa nousta pystyyn jo tässä vaiheessa. Mutta ei silti vielä luovuteta. Toki parikymmentä prosenttia omaa rahaa alkuun tasoittaa tietä kivasti. Mitään täsmällistä nyrkkisääntöä on kuitenkin mahdotonta määritellä. Hankkeet ja hakijat kun ovat niin erilaisia.  

Tästä päästäänkin lempiaiheeseeni eli kannattavuuslaskelmaan. Tarvitset kannattavuuslaskelmaa starttirahahakemuksen liitteeksi sekä pankkirahoituksen hakemiseksi, mutta ennen kaikkea teet sen itseäsi varten. Tekemällä realistisen laskelman tulevasta yritystoiminnastasi, sen kustannuksista ja suunnitellusta myynnistä, luot itsellesi kuvan siitä, onko yritystoiminnassasi mitään järkeä.  

Kun olet saanut laadittua uskottavan ja perustellun kannattavuuslaskelman, on sen kanssa paljon helpompi lähestyä rahoittajia. Vain hyvällä laskelmalla voit vakuuttaa rahoittajat tulevan yrityksesi kyvystä selviytyä velvoitteistaan. Maksukyvyn tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa: jos maksukykyä ei ole, ei lainaa tai takauksia saa. 

Toki yleensä tarvitaan vielä vakuuksia mahdollisen Finnveran takauksen lisäksi. Muistan omalta aiemmalta pankkiuraltani erään pankin lakimiehen kysyneen eräässä koulutustilaisuudessa, että eihän teistä kukaan lainoita vakuuksia? Vakuudet otetaan säilytettäväksi, ei myytäväksi, muistutti hän. 

Jos kaikesta hyvästä valmistelusta huolimatta alkaa näyttää siltä, että firma sakkaa, pitää olla ajoissa hereillä. On hyvä pitää mielessä, ettei yritystoiminnan kannattavuuden seurantaa ole järkevää ulkoistaa kirjanpitäjälleen, vaan seurata sitä itse. Ajatuksia voi vaihtaa ja sparrailla vertaistuen kanssa, jos talousasioissa yksin puurtaminen tuntuu raskaalta. Myös paikallisen uusyrityskeskuksen tai kehitysyhtiön yritysneuvojat ovat maksutta käytettävissäsi. Heihin kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.  

Vaikuttaminen vaatii valtavasti viestintää

Linkkitorni

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tehtävä on edistää uuden yrittäjyyden syntyä Suomessa. Tuskin kukaan on eri mieltä tämän tavoitteen tärkeydestä. Keskustelua syntyy, kun siirrytään keinoihin. Miten voimme helpottaa uuden yrittäjyyden syntymistä?

Uusyrityskeskuksilla on tähän selkeä vastaus. Alkavan yrittäjän laadukas neuvonta synnyttää Suomeen uutta, kestävää yrittäjyyttä ja siksi yhteiskunnan kannattaa panostaa siihen.

Panostaminen tarkoittaa, että uusyrityskeskusten tekemälle työlle osoitetaan riittävästi resursseja niin kuntatasolla kuin valtakunnallisestikin. Tiedämme, että alkavan yrittäjän neuvontaan sijoitettujen eurojen panos-tuotos -suhde on erittäin hyvä.

Uusyrityskeskusten laatujärjestelmän mittariston ja tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen pohjalta voimme perustellusti todeta, että investointi maksaa itsensä takaisin työpaikkoina ja verotuloina jo ensimmäisen vuoden aikana. Tämän tiedon luulisi motivoivan päättäjät varmistamaan uusyrityskeskustoiminnan rahoituksen vakaus.

Asiakkaan eli yrittäjyyttä pohtivan näkökulmasta merkitystä on myös sillä, että uusyrityskeskusten toiminta nivotaan kiinteäksi osaksi yrittäjyyden palvelukanavaa. Yrittäjyyttä edistävien ja yrittäjiä palvelevien organisaatioiden ei kannata tehdä päällekkäistä työtä, vaan yhdistää voimansa ja sopia selkeä työnjako.

SUK:n keskeinen tehtävä on vaikuttaa niin, että yhteiskuntamme kaikki päättäjät ymmärtävät tämän. Viestimme on sitä vahvempi, mitä useampi sen toistaa. Näin vaalien alla kannattaa viestimme kertoa erityisesti kaikille kansanedustajaehdokkaille. Vaikuttaminen kun vaatii valtavasti viestintää.