Uusyrityskeskuksilla on tehtävä – kriisissä ja sen jälkeen

Pöydällä kahvimuki, jossa teksti Begin

Koronapandemia muutti maailmaa hetkessä. Se koskettaa meistä jokaista ja vaikuttaa yhteiskunnassa kaikilla osa-alueilla, myös Uusyrityskeskusten toiminnassa.

1. Uusyrityskeskukset antavat korona-apua

Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat mukana Oman alueesi korona-apu yrittäjälle -neuvontaringissä. Yritysneuvojat auttavat yrityksen ja yrittäjän tilanteen hahmottamisessa, jakavat tietoa tukimuodoista ja auttavat erilaisten hakemusten tekemisessä.

Kuulumiset kentältä kertovat, että osa yrittäjistä on jo toiminut ja ottanut yhteyttä yritysneuvojaan varmistaakseen, että on tehnyt kaiken mahdollisen ja toiminut oikein. Osalle keskustelu yritysneuvojan kanssa on ollut hätähuuto, koska kriisin keskellä ei ole ollut mahdollista yksin laatia listaa tarvittavista toimista. Keskustelu yritysneuvojan kanssa on selkiyttänyt ajatukset ja keskustelun tuloksena on syntynyt toimintasuunnitelma.

Meidän viestimme yrittäjille on: Älä jää yksin – yritysneuvojan työ on auttaa sinua. Toivon, että myös sinä viet viestiä yrittäjille ja voit ohjata heitä Oman alueesi korona-apu yrittäjälle -neuvonnan pariin.

2. Myös uusia yrityksiä syntyy

Vaikka alkavan yrittäjän neuvonta on Uusyrityskeskuksissa hiljentynyt, se ei ole loppunut. Yritysideoita on ollut hautumassa ja uusia yrityksiä halutaan perustaa. Yrittäjyyteen valmistaudutaan, ja nyt saattaa olla hyvää aikaa myös rauhassa hioa suunnitelmia. Alkavan yrittäjän neuvonta pyörii etäyhteyksien kautta.

Jo nyt näkyy neuvonnassa myös väreitä lomautusten vaikutuksista. Perinteisesti, kun lomautukset ja työttömyys lisääntyvät, Uusyrityskeskusten palvelujen kysyntä kasvaa. Yrittäjyyttä pohditaan tulevaisuuden vaihtoehtona.

3. Uusi alku tarvitsee Uusyrityskeskuksia

Tiedämme, että koronakriisi ei jatku ikuisesti. Tiedämme, että meillä on edessämme mittava työ yhteiskunnan uudelleen käynnistyksessä, ehkä jopa jälleenrakentamisessa. Tuon työn keskeisin raaka-aine on yrittäjyys. Uudet yrittäjät ja yritykset ansaitsevat edelleen puolueettoman sparrauksen ja luotettavat neuvot, jotta unelma yrittäjyydestä muuttuu menestykseksi.

Kaikille jäsenillemme haluan sanoa: Kiitos, että olet Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsenyyden kautta mukana tässä työssä. Ja sinulle, joka pohdit miten yrityksesi tai yhteisösi voisi osallistua, vinkkaan, että liittyminen verkostoomme on yksi tapa olla mukana.

Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin – uudet ohjeet prh.fi-sivuilla

tiimalasi

 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää. Lisäksi on monia muita yritysmuotoja, jotka ilmoittavat tilinpäätöksen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei yleensä tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstään kaupparekisteriin.

Asunto-osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen, asunto-osuuskunnan ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei tarvitse koskaan ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Tilinpäätös ilmoitetaan jokaiselta tilikaudelta

Yritys vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Sen vastuulla on myös ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin määräaikaan mennessä. Määräaika alkaa yrityksen tilikauden päättymisestä ja vaihtelee yritysmuodoittain.

Yrityksen täytyy myös ilmoittaa tilinpäätös, vaikka sillä ei ole liiketoimintaa tai toiminta on keskeytynyt. Siis ”pöytälaatikkofirmatkin” tekevät ilmoituksen kaupparekisteriin.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta kahdeksan kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos ilmoitus on myöhässä, maksu on 85 euroa.

Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään kaupparekisteriin, PRH voi velvoittaa yrityksen vastuuhenkilön ilmoittamaan tilinpäätöksen sakon uhalla tai määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä. Kun yritys on poistettu kaupparekisteristä, se ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätös kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana

Osakeyhtiöt ja osuuskunnan voivat ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana, jolloin tilinpäätös liitetään veroilmoitukseen täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaan. Kun tilinpäätös on ilmoitettu Verohallinnon ohjeiden mukaan, Verohallinto lähettää noin viikossa tilinpäätöksen kaupparekisteriin.

Jos ilmoitusta ei ole liitetty täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, niin silloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa suoraan kaupparekisteriin.

PRH:n Virre-palvelussa voi tarkistaa, onko tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin.

Tilinpäätös kaupparekisteriin ilmoitetaan lomakkeella ja liitteinä tilinpäätösasiakirjat

Täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat lähetetään samalla kertaa joko sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Kun tilinpäätös on rekisteröity kaupparekisteriin, PRH lähettää yritykselle rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja.

Uudet ohjeet ilmoittamisesta verkkosivustolla

PRH on uudistanut ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamiseen kaupparekisteriin suomeksi ja ruotsiksi prh.fi-verkkosivustolla. Englanninkieliset ohjeet julkaistaan keväällä.

Uudet ohjeet tehtiin yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

PRH haastatteli tilinpäätösilmoituksen jättäneitä yrittäjiä ja tilitoimistoja ja teki verkkokyselyn, jotta osattaisiin parantaa ohjeita oikealla tavalla.

Asiakkaiden näkemysten perusteella tehtiin tilinpäätöksen ilmoittamiselle aikajana sekä erilliset ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta veroilmoituksen mukana ja ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin. Myös tehtiin ohjeet toimimattomille yrityksille sekä ohjeet lopputilityksestä osakeyhtiöille. Lisäksi kehitettiin ohjeistusta siihen, miten toimitaan, kun tilinpäätös on myöhässä.

Ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin löytyvät osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/tilinpaatokset.html

Podcast tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin

PRH on julkaissut podcastin Tilinpäätös kaupparekisteriin: mitä, miksi ja milloin?

Sanna Mämmi haastattelee tarkastaja Sari Laajarantaa ja erityisasiantuntija Juho Mäkistä. Podcastin kesto on 12 minuuttia.

Arvokasta tietoa -sarjan podcastin tilinpäätösjaksoon pääset tästä linkistä.

Yrittäjän viisi keinoa varautua yllättäviin tilanteisiin

 

Korona on osoittanut äärimmäisellä tavalla, että yritystoiminta on herkkä ympärillä tapahtuville muutoksille. Yrittäjyyteen liittyy aina riskejä, mutta koronan kaltaiseen tilanteeseen tuskin kukaan olisi pystynyt varautumaan.

Ennemmin tai myöhemmin korona päästää yhteiskuntamme otteestaan. Sen tekemiä haavoja talouteen joudumme luultavasti parantelemaan vielä pitkään sen jälkeen, mutta emme voi jäädä paikoillemme. Yrityksiä täytyy uskaltaa perustaa myös jatkossa.

On tärkeää muistaa, että normaalioloissa yrittäjän on mahdollista varautua yllättäviin tilanteisiin ja turvata selustansa. Tässä muutama keino, miten:

1. Määritä YEL-vakuutuksesi riittävälle tasolle

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus. Yrittäjänä arvioit itse YEL-työtulosi eli sen, mikä on työpanoksesi rahallinen arvo. YEL-työtulon perusteella lasketaan eläkekertymäsi, mutta se vaikuttaa muuhunkin sosiaaliturvaasi. Myös sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen suuruus määräytyy YEL-työtulon perusteella. Moni yrittäjä arvioi YEL-työtulonsa alakanttiin, jotta vakuutusmaksut olisivat pienemmät. Tämä saattaa kuitenkin kostautua myöhemmin.

2. Varmista, että olet työttömyysturvan piirissä, ja liity kassaan

Yrittäjänä olet työttömyysturvan piirissä ja voit liittyä Suomen yrittäjäin työttömyyskassan (SYT) jäseneksi, kun valitset eläkevakuutuksen perusteena olevaksi työtuloksesi vähintään 13 076 euroa vuodessa. Työttömyyskassan jäsenenä saat mahdollisen työttömyyden ajalta ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määräytyy valitun vakuutustason mukaisesti, mutta se on joka tapauksessa suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha (33,66 euroa vuonna 2020).

3. Kerrytä puskurirahastoa

Yrittäjänä tulosi voivat heilahdella monesta syystä. Usealla alalla pelkästään kausivaihtelut tekevät sen, että toisina hetkinä asiakkaita ja kassavirtaa on enemmän kuin toisina. Yksi yrittäjyyden suurimmista riskeistä on elää kädestä suuhun, sillä tulojen hiipuessa menot eivät yleensä häviä mihinkään. Huoli huomisesta ei ole niin suuri, jos sinulla on yrittäjäksi ryhtyessäsi hieman säästöjä pahan päivän varalle ja jos kerrytät niitä pikkuhiljaa vähän lisää.

4. Hyödynnä saatavilla oleva neuvonta

On monia tahoja, joiden apua voit hyödyntää liiketoimintasi eri vaiheissa. Uusyrityskeskukset varmistavat ensinnäkin, että yrityksen perustaminen on mahdollisimman turvallista. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja asiantuntijat auttavat sinua testaamaan yritysideaasi, jalostamaan siitä toimivan liikeidean ja tekemään laskelmat, joiden avulla liiketoimintaa voi tehdä kannattavasti. Myöhemmässä vaiheessa voit kääntyä alueesi kehitysyhtiön puoleen tai saada sparrausta liiketoimintasi kehittämiseen yrityskummilta. Nämä palvelut ovat maksuttomia.

5. Huolehdi asiakkaistasi, niin he huolehtivat sinusta

Kerron lopuksi esimerkin elävästä elämästä.

Naapurustooni aukesi parisen vuotta sitten pieni kahvila. Lähistöllä ei ole juuri muita kahviloita, ainakaan yhtä sympaattisia, joten se on otettu avosylin vastaan. Yrittäjä on aina iloinen ja palvelualtis ja hänen itse leipomansa pullat, kakut ja piirakat todella sulavat suuhun. Yrittäjä vaikuttaa aidosti ilahtuneelta jokaisen asiakkaan nähdessään ja kertoo hyväntuulisesti tuotteistaan. Kun korona sitten iski, pelkäsin heti tämän kahvilayrittäjän puolesta. Kävin ostamassa kahvilasta leivonnaisia heti ensimmäisenä ”koronaviikonloppuna”, kun ihmiset olivat jo suurelta osin vetäytyneet koteihinsa. Olin ilahtunut huomatessani, että kahvila oli täynnä asiakkaita ja yrittäjä oli silminnähden kiireinen. Pari päivää myöhemmin yrittäjä kertoi päivän päätteeksi some-tilillään, että ”tänään loppui kakku kesken, huomenna leivon enemmän”. Asiakkaat tahtovat selvästi pitää lähikahvilansa hengissä.

Pidä siis hyvää huolta asiakkaistasi. Se on lopulta parasta, mitä voit yrittäjänä tehdä turvataksesi liiketoimintasi!

Netvisor auttaa pitämään veroasiat hallussa

Työpöytä, nainen ja laptop

Yksi yrittäjän tärkeimmistä velvoitteista on verojen maksaminen. Sinun on huolehdittava, että yrityksen menojen jälkeen tilille jää riittävästi rahaa ainakin verojen maksuun. Yritys ei ole kovin pitkäikäinen, jos verot jäävät maksamatta.

Pysyäksesi selvillä yrityksen tuloista, menoista ja kannattavuudesta on sinun seurattava kirjanpitoasi ajantasaisesti. Sinulla täytyy olla koko ajan tämän päivän tieto tilillä olevien varojen lisäksi myös tulevista tuloista ja menoista.

Olisi hienoa, jos sinulla olisi näkymä muutamia kuukausia eteenpäin, jotta voit etukäteen varautua mahdollisiin suurempiin menoeriin. Et pysty mitenkään arvioimaan ensi kuun kassatilannetta, jos saat kirjanpitäjältäsi vain edellisen kuukauden raportteja yrityksen kirjanpidosta. Myöskään pelkkä pankkitilin saldo ei kerro todellista kuvaa yrityksesi maksuvalmiudesta.

Kun tiedät, miten paljon sinulla on tulevina kuukausina tuloja ja menoja pystyt myös varautumaan velvoitteisiin, kuten verojen maksuun paremmin.

Taloushallinto-ohjelmistolla pysyt ajan tasalla

Sähköisessä taloushallinto-ohjelmistossa, kuten Netvisorissa, pystyt tekemään tilinpäätöskelpoista kirjanpitoa joka kuukausi. Se tarkoittaa, että kirjanpitosi on koko ajan ajan tasalla kaikista tuloista ja menoista, ja siten myös maksettavien verojen todellinen määrä tiedetään tarkasti.

Ohjelmiston ansiosta pysyt koko ajan kärryillä siitä, onko ennakkoveroja maksettu riittävästi. Tilinpäätösvalmius tosin vaatii, että kaikki tapahtumat kirjataan kirjanpitoon koko ajan ajantasaisesti. Esimerkiksi kaikki osto- ja myyntilaskut täytyy jaksottaa oikein sekä matkalaskut ja luottokorttiostot kohdistaa mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Tarkan kirjanpidon ansiosta pystyt myös ennakoimaan, mihin suuntaan yrityksen tulos on kehittymässä ja onko verottajan määräämän ennakkoveron määrä oikea myös tulevina kuukausina.

Yrittäjän monet verot

Yrittäjä joutuu maksamaan tuloistaan monenlaisia veroja; arvonlisäveroa, yritystuloveroa, henkilökohtaista tuloveroa ja osasta osinkoja voi myös maksaa pääomatuloveroa.

Arvonlisävero

Yritys on heti perustamisen jälkeen arvonlisäverovelvollinen, mikäli toiminta on luonteeltaan arvonlisäverollista. Alv:n voi ilmoittaa ja maksaa verottajalle Omavero-palvelussa tai suoraan taloushallinto-ohjelmistosta. Arvonlisäverot voi maksaa kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain, riippuen yhtiön liikevaihdosta. Hyvin pienimuotoisessa toiminnassa voi alv:n ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Jos vuotuinen liikevaihto on 30 000 – 100 000 euroa, voi verot ilmoittaa ja maksaa kvartaaleittain. Sitä suuremmissa yrityksissä alv:t on maksettava kuukausittain.

Yritystulovero

Yrityksen verotettavasta tuloksesta on maksettava yritystuloveroa. Sitä maksetaan pitkin vuotta ennakoina ja se tasataan verovuoden päättymisen jälkeen. Uuden yrityksen tulee hakea ennakkoveroa erikseen ja verottaja arvioi yrityksen ensimmäisen vuoden ennakot saamiensa tietojen perusteella. Ensimmäisen vuoden aikana on erittäin tärkeää seurata, toteutuvatko yrityksen tulot arvioidun mukaisesti eli riittääkö maksettu ennakko. Ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta, jos näyttää, että liiketoiminta on ollut selkeästi suurempaa tai pienempää kuin ennakkoon on arvioitu. Toki verovuoden päätyttyä, voi maksaa lisäennakkoa, mutta tähän on myös syytä varautua, ettei se tule yllätyksenä.

Henkilökohtaiset verot

Kolmas on yrittäjän henkilökohtainen tulovero, jota tulee maksaa, jos nostaa yrityksestään palkkaa. Yrittäjän nostamasta palkasta menee verot kuten muillakin palkansaajilla. Jos yrittäjä nostaa osinkoja, täytyy niistäkin maksaa verot henkilökohtaisessa verotuksessa. Tästä tarkemmin Bisnespöytä-podcastin verosuunnittelu-jaksossa tai Osinkona vai palkkana -blogissa.

Lue verosuunnittelusta myös Netvisor-blogista.

Tulevat verouudistukset jo hoidossa

Netvisor taloushallinto-ohjelmiston käyttäjät selviävät tulevista taloushallintoon kohdistuvista viranomaisuudistuksista helpolla, sillä ohjelmiston kehityksessä on kaikki uudistukset otettu huomioon jo hyvissä ajoin.

Esimerkiksi vuonna 2022 voimaan astuva alv-ilmoittamisen uudistus on jo nyt huomioitu Netvisorissa. Samoin suunnitteilla olevaan transaktio- eli lasku- ja kuittikohtaisen alv-ilmoituksen käyttöönottoon on alettu jo varautua.

Nämä uudistukset tulevat koskettamaan kaikkia arvonlisäverovelvollisia yrittäjiä. Molemmat uudistukset tähtäävät verokertymän turvaamiseen, tietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Uudistukset myös nopeuttavat alv-ilmoitusten käsittelyä ja vähentävät ilmoittajien hallinnollista taakkaa, koska ne ohjaavat verovelvollisia käyttämään sähköisiä ohjelmistoja. Ainakin alkuun verohallinnolla tullee olemaan vaihtoehtoinen metodi ilmoitusten tekemiseen, mutta lisätietovaatimukset kasvattavat käsin tehtävän ilmoittamisen työtaakkaa merkittävästi.

Tänä vuonna toimintansa aloittava yritys saa nyt Netvisor taloushallinto-ohjelmiston vuodeksi käyttöönsä ilman kk-maksuja.

Lue lisää kampanjasta ja katso Uusyrityskeskuksen asiakkaille kootut materiaalit osoitteesta www.netvisor.fi/uusyrityskeskus.