Mitä tarkoittaa vastuullinen työnantajuus?

Minulta kysyttiin viime viikolla, mitä on vastuullinen työnantajuus. Paikalla oli useita yritysjohtajia ja he alkoivat pohtia ääneen, mitä konkreettista tarkoitetaan vastuullisella työnantajuudella. Niin, ihan totta, hyvä kysymys. Vähän kuin ”hyvä johtaminen”. Tärkeää on, ettei ilmaisu jää sanahelinäksi, vaan tarkoittaa yrityksen arjessa todellisia tekoja ja tapoja.

Kaupan liitto on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, johon osallistuvat työnantajat sitoutuvat edistämään vastuullisen työnantajan periaatteita. Periaatteiden pohjalta vastuullinen työnantajuus herää eloon konkreettisena osana yritystoimintaa – miten työnantaja toimii työsuhteen elinkaaressa.

Noudata sääntöjä

Yritykset käyvät kovaa kilpailua hyvistä työntekijöistä. Yrityksen maine, arvot ja vastuullisuus ovat vetovoimatekijöitä. Rekrytointi on myös yrityksen mainetyötä. Siksi vastuullinen työnantaja noudattaa rekrytoinnin sääntöjä koko hakuprosessin ajan muun muassa asiallisilla haastattelukysymyksillä ja pitämällä kandidaatit tietoisena prosessin etenemisestä ja lopullisista päätöksistä.

Vastuullinen työnantaja huolehtii, että työn tekemisen perusasiat ovat kunnossa: jokainen työntekijä tietää oman perustehtävänsä ja työnsä tavoitteet sekä saa riittävästi rakentavaa palautetta voidakseen toteuttaa tavoitteensa, motivoituakseen ja ollakseen sitä kautta tuottava.

Ohjaa ja perehdytä

Vastuullisen työnantajan tehtäviin kuuluu perehdyttämistä, opastamista ja kouluttamista työhön ja sen muutoksiin. Myös perehdyttäminen ja ohjaus ovat olennainen osa työturvallisuutta. Työnantajan tulisi mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia, että työntekijä pärjää työssään ja tarjota hänelle mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vaativampiin tehtäviin.

Panosta esimiestyöhön

Vastuullinen työnantaja noudattaa työehtosopimusta ja lakia – toimii pykälien mukaan. Se on hyvän johtamisen juridinen perusta. Pykäläviidakoista ei kuitenkaan tarvitse selviytyä yksin. Kaupan liitossa autamme jäsenyrityksiämme päivittäin. Kysymykset voivat koskea kaikkea palkasta työaikoihin ja vuosilomista erimielisyyksien ratkaisemiseen. Työsuhdeneuvonta on hyvin suosittua, samoin monet yrityskohtaiset työsuhdekoulutuksemme, kuten ”Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet”. Vastuullinen työnantaja panostaa esimiestyöhön, niin johtamiseen kuin osaamiseen.

Esimies joutuu puuttumaan, selvittämään ja toisinaan tekemään raskaitakin ratkaisuja. Hyvä esimies kuuntelee, on johdonmukainen ja toimii oikein. Näin hän ajan myötä ansaitsee luottamuksen ja rakentaa turvallisen, hyvän työilmapiirin, josta voidaan ponnistaa erinomaisiin tuloksiin.

Kohtele arvostavasti

Ihminen on kokonaisuus – tuskin kukaan pystyy täysin erottamaan työtä ja muuta elämää toisistaan. Elävää elämää on työn ja muun yksityiselämän yhteensovittaminen. Toisinaan elämä heittää varjoja yksityiselämään, ja silloin vastuullinen työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan joustamaan ja tukemaan työntekijää, jotta hän voi palautua normaaliin työkykyynsä mahdollisimman nopeasti. Työssä jaksamisen peruselementtejä ovat oikein mitoitetut työmäärät, selkeät ohjeet ja työaikojen noudattaminen.

Lainsäädännön ja samalla terveen työilmapiirin perusedellytys on, ettei työpaikalla hyväksytä epäasiallista kohtelua eikä syrjintää. Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja puuttua epäasialliseen käytökseen. Vastuullinen työnantaja toimii tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Työpaikalla käyttäydytään toisia kohtaan arvostavasti ja hyvin.

Tästä kaikesta on kyse vastuullisessa työnantajuudessa. Vastuu yrityksen omista ihmisistä on tärkeä osa sen vastuullisuutta ja menestyksen mahdollistaja.

Kunnon sparraus alussa antaa kallion kasvulle

Yrittäjyydessä ja yritystoiminnan suunnittelusta pitää paikkansa vanha, ehkä vähän tylsäkin totuus: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Yrittäjäksi ryhtyminen on iso askel ja vaikka kokeilemalla oppii paljon, ei yritystä kannata perustaa testilaboratorioksi. Liikeidea on järkevää kirkastaa ja kannattavuus pitää laskea huolella heti alussa.

Juuri tässä Uusyrityskeskukset auttavat.

Silloinkin, kun tavoitteena on voimakas kasvu ja idea tuntuu skaalautuvan vaivatta, pitää yrityksellä olla kirkas ansaintalogiikka. Kuka on valmis maksamaan tästä? Kuinka syntyy myynti, joka tekee yrityksestä kannattavan? Tästä syntyy yritykselle kallio, jolle kasvu on luontevaa rakentaa.

Uusyrityskeskuksen palvelun ytimessä on alkavan ja yritystoiminnan alkuvaiheessa olevan yrittäjän sparraaminen. Palvelumme perustuu aina henkilökohtaiseen tapaamiseen joko etänä tai kasvokkain. Se on maksutonta ja luottamuksellista. Yhdessä yritysneuvojan kanssa mietitään juuri sinun yrityksesi asioita ja juuri sinun tai tiimisi tilannetta.

Yritysneuvoja ei ”tiedä”, mistä ideasta tai yrityksestä kasvaa menestys, mutta hän osaa kysyä vaikeita kysymyksiä ja näkee tilanteesi ulkopuolisen silmin. Nämä kysymykset auttavat terävöittämään omaa ajattelua. Ja myös päättämään, kantaako oma yritysidea yritykseksi.

Uusyrityskeskus-verkosto palvelee vuosittain noin 15 000 yrittäjyyttä suunnittelevaa henkilöä. Heistä noin puolet päättää perustaa yrityksen. Osa testaa yrittäjämäistä työtä esimerkiksi kevytyrittäjyyspalveluiden kautta, jatkaa vielä idean kehittämistä tai päättää, että yrittäjyys ei ole hänen juttunsa.

Tutkimuksen mukaan alkuvaiheen sparrauksella on vahva vaikutus. Uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä 80 prosenttia toimii viiden vuoden kuluttua, kun keskimäärin kaikista yrityksistä viiden vuoden kuluttua toiminnassa on noin 50 prosenttia. Ero on niin suuri, että vaikuttavuus on selvä.

Uskallankin antaa vinkin – hyödynnä rohkeasti tarjolla olevat palvelut. Tutustu oman alueesi Uusyrityskeskuksen palveluihin ja hae myös rohkeasti KasvuOpenin Kasvupoluille. Sparraus kannattaa!