« Takaisin

Kannattavuuden parantaminen lisää yrityksen arvoa

Me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että kun tulot ovat suuremmat kuin menot, niin se on parempi vaihtoehto elää kuin se, että menot ovat suuremmat kuin tulot. Sama pätee myös yrityksissä. ”Terveessä yrityksessä” kannattavuus parantaa yrityksen maksuvalmiutta, mikä puolestaan parantaa yrityksen vakavaraisuutta. ”Sairaassa yrityksessä” kannattamattomuus heikentää yrityksen vakavaraisuutta, mikä taas heikentää yrityksen maksuvalmiutta. Myös kannattava yritys voi joutua maksuvaikeuksiin, jos yritys joko kasvaa liian nopeasti tai jos yritys ylivelkaantuu.

Eräs ravintola-alan yritys on ollut koko toimintansa ajan kannattava. Yritys on kasvanut viime vuodet 20 prosenttia vuodessa. Nyt yritys oli joutunut ensimmäistä kertaa maksuvaikeuksiin. Yrittäjän mieltä painoi kysymys: ”Miten on mahdollista, että minun kannattava ja kasvava yritykseni on joutunut maksuvaikeuksiin?”

Muutokseen johtaneita syitä oli kaksi. Ensiksikin yrityksen kasvu on tullut palvelusta, joka yrittäjän tietämättä oli kannattamaton. Toiseksi yrityksen käyttöpääoma ei ollut yrittäjän hallinnassa. Ei riitä, että yrittäjä seuraa yrityksen kassatilannetta ja maksaa maksuja, lainojen lyhennyksiä, rahoituskuluja ja veroja sitä mukaa kun yrityksellä on kassavaroja.

Yrityksen arvo on kuin vesi saavissa. Kun yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, niin jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuottaa lisää vettä saaviin, joka on vuotamaton. Jos yrityksen liiketoiminta on kannattamatonta, niin saavi vuotaa. Jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuo saaviin vähemmän vettä kuin mitä saavi vuotaa, eli kannattamaton liiketoiminta vähentää saavissa olevaa veden määrää eli yrityksen arvoa.

Vuotava saavi on helpointa korjata, kun tietää, mistä saavi vuotaa, kuinka suuria vuotokohdat ovat ja kuinka ne tulee korjata. Kun saavi ei vuoda, niin vasta sen jälkeen on kasvun aika.

Mikä on sinun yrityksessäsi saavin tilanne?

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää sertifiointiin tähtäävän Kannattavuuden parantamisen asiantuntija -kurssin 16.–18.3.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla, miten kannattavuudella voidaan luoda yrityksen arvoa. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338, jarmo.manninen@uusyrityskeskus.fi sekä SUK-Palvelu Oy:n nettisivuilta.