« Takaisin

Liiketoimintasuunnittelulla tavoitteet todeksi

Liian usein yrityksissä on tilanne, että yrityksen tulostoteumat eivät vastaa yrittäjän odotuksia ja yrityksen avainhenkilöiden sekä yrittäjän selitykset niiden poikkeamien syistä eroavat oleellisesti toisistaan. Kun kysyn yrityksen avainhenkilöiltä, onko heillä käytössä ajan tasalla oleva liiketoimintasuunnitelma ja miten sen toteumista seurataan, kohtaan yleensä hämmästyneitä katseita. Mikä ihmeen liiketoimintasuunnitelma ja seuranta?

Ei riitä, että yrityksen tulosseuranta on kerran vuodessa tehtävä tuloslaskelma ja tase, koska niissä katsotaan yrityksen ”peruutuspeiliin”. Ei riitä, että yrittäjän tavoitteet ja suunnitelmat ovat yrittäjän päässä. Jotta jokainen henkilö voi tehdä parhaansa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi pitää hänen tietää, mikä osa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa on hänen vastuullaan, miten hänen tulee toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi sekä miten hänen kykyään saavuttaa tavoitteensa mitataan. Lisäksi hänen tulee saada säännöllisesti palautetta onnistumisestaan ja olla mukana suunnittelemassa muutostoimenpiteet negatiivisten poikkeamien korjaamiseksi. Perusta tälle toiminnalle luodaan, kun yritykseen tehdään oikealla porukalla, oikealla tavalla ja oikeanlainen liiketoimintasuunnitelma sekä jalkautetaan se osaksi yrityksen jatkuvaa päivittäistä toimintaa.

Lopettamisuhan alaisesta yrityksestä kannattavaksi – case ajoneuvokorjaamo

Eräässä ajoneuvokorjaamossa tilanne oli seuraavanlainen: Korjaamo oli tehnyt tappiota sen käynnistämisestä asti. Kaikki yrityksessä tiesivät, että yrityksellä menee huonosti. ”Puskaradio” oli kertonut sen. Yrityksen asiakkaat olivat tyytymättömiä yrityksen palveluihin, koska ajoneuvojen korjausajat olivat pitkiä ja korjauslaskut asiakkaiden mielestä liian suuria. Yrityksen palvelujen tuntihinnat olivat kuitenkin reilusti halvemmat kuin kilpailijoilla.

Ratkaisu tilanteen korjaamiseksi oli periaatteessa hyvin yksinkertainen. Se sisälsi viisi vaihetta.

1. Ensin kysyimme yrityksen asiakkailta, minkälaista palvelua he odottivat saavansa, jotta he olivat valmiit käyttämään yrityksen tarjoamia ajoneuvojen korjauspalveluja myös tulevaisuudessa.

2. Toiseksi kysyimme yrityksen omistajilta, minkälaista tulosta he odottivat yrityksen tekevän.

3. Kolmanneksi teimme yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja jalkautimme sen tavoitteiksi ja mittareiksi yrityksen kaikille henkilöille.

4. Neljänneksi tavoitteet ja mittarit käytiin läpi jokaisen henkilön kanssa sekä määriteltiin panostustarpeet heidän koulutukseensa ja toimintatapojensa muutoksiin.

5. Viidenneksi seurasimme yrityksen tulostoteutumia ja asiakastyytyväisyyttä sekä annoimme niistä säännöllisesti palautetta henkilöstölle. Lisäksi reagoimme negatiivisiin poikkeamiin suunnittelemalla niihin korjaavat toimenpiteet yhdessä ao. henkilöiden kanssa.

Näin kehitimme yritykseen tavan tehdä yhdessä konkreettinen liiketoimintasuunnitelma ja jalkauttaa se yrityksen jokaisen henkilön päivittäiseen toimintaan sekä systemaattisen tavan kehittää yrityksen liiketoimintaa. Lopputuloksena lopettamisuhan alaisesta yrityksestä syntyi uudistunut yritys, joka on toiminut sen jälkeen jo yli 20 vuotta.

 

Jotta yrityksen tavoitteet toteutuvat jatkuvasti yrityksen perustamisesta asti, tulee yrityksen liiketoimintasuunnitelman olla jatkuvasti ajan tasalla ja käytössä. Haluatko sinä toteuttaa tämän yrityksessäsi tai tuottaa liiketoimintasuunnitelman tekemistä palveluna asiakasyrityksellesi?

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää yhteistyössä YTL-Palvelu Oy:n HANNEn (haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta) kanssa sertifiointiin tähtäävän Liiketoimintasuunnittelun asiantuntija -kurssin 12.–13.5.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla tekemään liiketoimintasuunnitelma. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338 / jarmo.manninen@ytl.fi sekä osoitteesta:
http://suk-palvelu.fi/ajankohtaista/2016/04/liiketoimintasuunnittelun-asiantuntija-kurssi-12-135