« Takaisin

Mistä syntyy yrityksen kannattavuus?

”Yrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen”, on viesti, jonka kuulee usein. Onko näin vai riittääkö, että yritys on kannattava? Kannattava yritys toimii vakaalla taloudellisella pohjalla, tuottaa lisäarvoa yhteisölleen verojen, palveluiden ja tuotteiden kautta, sekä työllistää suoraan vähintäänkin yrittäjän itsensä.

Yrityksessä sijoittajat, rahoittajat, toimittajat ja asiakkaat kaikki arvioivat kumppaneitaan useilla eri tekijöillä. Taloudellisesta näkökulmasta keskiössä ovat mm. kannattavuus, vakavaraisuus ja maksukyky. Toimittajia kiinnostaa yrityksesi kyky maksaa ostamansa tavarat ja palvelut. Asiakkaita taas kiinnostaa jatkuvuus ja luotettavuus.

Kannattavuuden taustalla on useita eri tekijöitä, mutta yksinkertaisuudessaan se on tulojen ja menojen välinen tasapaino. Menot ovat tuloja pienemmät tai korkeintaan yhtä suuret. Kannattavuutta voidaan tarkastella päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla. On todennäköistä, että kannattavuus ja yleinen taloushallinto eivät ole yrittäjän vahvuuksia, elleivät nämä satu olemaan tämän toimialaa. Onneksi saatavilla on kuitenkin useita erilaisia maksuttomia kannattavuuslaskureita, jotka auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään eri osatekijöiden välistä suhdetta. Esimerkki tällaisesta on mm. OnnistuYrittäjänä.fi -palvelun tarjoama laskuri.

Yrittäjälle haastavinta on usein ottaa huomioon kaikki syntyvät kulut. Varsinaisten fyysisten tuotteiden osalta laskeminen on huomattavasti helpompaa, koska kulut pääosin konkretisoituvat yrityksestä lähtevinä rahavirtoina (tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, työkalut, toimitilat, markkinointi, jne.). Vaikeampaa onkin huomioida niitä kuluja, jotka eivät suoraan näy maksuissa. Tällaisia ovat esimerkiksi työajan käytön tehokkuus (teenkö oikeita asioita) ja oman käytetyn ajan kustannus. Yrittäjänä aikasi on arvokasta ja kannattavuus viime kädessä on kiinni siitä, miten sinä itse käytät ja hinnoittelet aikasi.

Myös yrityksen muiden työntekijöiden työajasta syntyvät palkkakustannukset ovat osa kuluja, jotka tulee huomioida, kun kustannuksia summataan ja lasketaan miten paljon myytävistä palveluista pitäisi jäädä käteen. Kannattaakin muistaa siis ainakin seuraavat asiat:

1. Muista hinnoitella myös oma työsi.

2. Tähtää korkealle. Jos haluat liikevaihdoksi 100.000 euroa, niin tähtää 200.000 euroon.

3. Muista pelivara, sillä myynti alkaa usein hitaasti ja vaikeinta voikin olla löytää se toinen asiakas.

Myös yrityksen kasvattamisen näkökulmasta perusliiketoiminnan kannattavuus on elintärkeää. Odotus on, että yrityksen toiminnasta syntyvä liikevaihto riittää kattamaan myös mahdolliset kasvun rahoittamisen kustannukset.

Kannattavuuden suunnitteluun kannattaa siis käyttää aikaa. Esimerkiksi kuukausitasolla laskettava kannattavuus ei kuitenkaan aina riitä, sillä yrityksen rahavirrat, eli tulot ja menot, eivät välttämättä aina kohtaa. Kassavirtojen ennustaminen auttaa yrittäjää tunnistamaan kohtaavatko nämä toisensa vai syntyykö tilanteita jolloin yrityksen tilit ovat väliaikaisesti miinuksella tai reilusti plussalla. Ylimääräinen puskuri ei ole koskaan haitaksi, mutta jos tilit ovat miinuksella voi yrityksellä olla ongelmia hoitaa velvollisuutensa toimittajia ja henkilökuntaa kohtaan. Kassavirtaennuste auttaa siis ennakoimaan mahdollisia lyhytaikaisia rahoitustarpeita sekä taloudellista puskurin syntymistä. Jos tileillä on reilusti puskuria, voi olla hyödyllistä miettiä, voisiko sillä maksaa pois yrityksen velkoja, käyttää sen investointeihin (kuten uudet työkalut) tai yrityksen kasvattamiseen?

Mistä syntyy sinun yrityksesi kannattavuus? Pureutumalla kannattavuus- ja kassavirtalaskelmiin saat vastauksen tähänkin kysymykseen.