« Takaisin

Perinteinen liiketoimintasuunnitelma vai Business Model Canvas?

Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii selkeitä ajatuksia siitä, mitä ja miten ryhdytään tekemään, kenelle tehdään ja onko tekeminen kannattavaa. Aloittavan yrittäjän mietteet saattavat kuitenkin olla aluksi suurpiirteisiä tai karkeita kuvaelmia, joiden jalostaminen liiketoiminnaksi vaatii jäsentelyä, asiakaskunnan hahmottamista sekä riskien ja mahdollisuuksien kartoittamista. Tällainen luonnostelu ja laskelmointi onnistuu kuitenkin helposti hyödyntämällä olemassa olevia yritystoiminnan suunnittelutyökaluja. Lisäksi auki kirjoitettu ja selkeä esitys liiketoiminnasta on ehto aloitusvaiheen rahoituksen saamiselle, joten harkiten tehty suunnitelma on todella oleellisessa osassa yrittäjyyden ensi askelia otettaessa.

Näitä toiminnan suunnitteluun tarkoitettuja kokonaisuuksia edustavat perinteinen liiketoimintasuunnitelma ja viime vuosina suosiotaan kasvattanut Business Model Canvas (BMC). Kahdesta ensiksi mainittu on monelle jo entuudestaan tuttu väline, jota on kutsuttu muun muassa yrityksen käsikirjaksi. Siinä on tarkoituksena tiivistää yrityksen koko toiminta ”yksiin kansiin”, jossa kuvaillaan businessmallia, prosesseja, verkostoja ja tavoitteita — kannattavuutta arvioiden, sekä potentiaalia ja uhkia puntaroiden.

Suunnitelman voi laatia myös Business Model Canvas -muotoon, joka voi olla joillekin mielekkäämpi vaihtoehto. Vuonna 2008 ensiesittelynsä saanut BMC poikkeaa ainakin visuaalisesti perinteisestä liiketoimintasuunnitelmasta, sillä sitä kuvataan tauluna, joka on jaettu yhdeksään eri osatekijään: kumppaneihin, tuotantomalliin, resursseihin, tuotteisiin ja palveluihin, asiakassuhteeseen, jakelukanaviin, asiakassegmenttiin, kulurakenteeseen, sekä tulon kertymiseen. Niinpä ydinsisällöt näiden kahden välillä eivät eroa, mutta BMC:ia on ainakin kiitelty sen yksinkertaisuuden vuoksi, mikä on siivittänyt tämän esiinmarssia viimeaikoina.

Tulevalla yrittäjällä on siis mistä valita, mutta perusidea kummassakin instrumentissa on sama: saada yrittäjä avaamaan liikeideansa, listaamaan yrityksen pyörittämiseen liittyviä asioita ja arvioimaan toiminnan kannattavuutta. Itse näkisin, että Business Model Canvas voisi sopia sellaiselle yrittäjänalulle, jonka konsepti on vielä kirjava kokoelma ideoita. Tällöin ideoiden sijoittaminen BMC:iin saattaa auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja huomioon otettavia asioita paremmin. Sen sijaan hieman pidemmälle mietityn toimintamallin sijoittaminen perinteisen liiketoimintasuunnitelman muotoon voi olla mielekkäämpi ratkaisu. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että suunnitelma on tehty huolellisesti ja siitä käy ilmi yritystoiminnan kannalta keskeisimmät seikat. On hyvä pitää mielessä myös se, että suunnitelmaan kannattaa aika ajoin palata ja tehdä päivityksiä, kun omat näkemykset täsmentyvät ja yritystoiminta kehittyy.

Voit tutustua suunnittelutyökaluihin OnnistuYrittäjänä-palvelussa.