« Takaisin

Pienyrittäjän paras kaveri

Laskutus- ja kirjanpito-ohjelmaa pienyrityksille tarjoavan Zervantin yritysidea lähti liikkeelle perustajien omasta tarpeesta tehdä yrittäjän paperitöistä helpompaa. Kaverukset Tuukka ja Mattias olivat lähtemässä yrittäjiksi ja tarvitsivat itse hyvän työkalun yrityksen pyörittämiseen. Heidän kaveruutensa sai alkunsa, kun he työskentelivät 2000-luvun alussa samassa start upissa, jossa oli myös yritteliäs ja aikaansaava ilmapiiri. Siitä lähtien heillä on ollut monta yritysideaa, joita he ovat halunneet yhdessä päästä kokeilemaan.

Mattiaksella on pitkä tausta ohjelmistojen kehittämisessä, mobiili- ja verkkotuotteissa sekä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tuukalla taas on vankka kokemus softan kehittämisestä monissa eri yrityksissä ja hänellä on ollut myös oma konsulttifirma jo yli 15 vuoden ajan. Tuukan ja Mattiaksen yhteistyö toimi hyvin ja kummankin erityslaatuinen osaaminen ja kokemus auttoivat heitä Zervantin perustamisessa.

Tehdessään taustatyötä ennen palvelun julkaisemista, he tuskailivat laskutus- ja taloushallinnon ohjelmien kanssa, joita markkinoilla siihen aikaan, 2010-luvulla, oli. Kaikki ohjelmat oli suunnattu isoille yrityksille, joten ne olivat raskaita työkaluja käyttää CRM-järjestelmineen ja palkanlaskenta-ominaisuuksineen. Niistä löytyi kaikkia sellaisia ominaisuuksia, joita pienyrittäjä ei yleensä tarvitse ja joiden vuoksi ohjelmat olivat kalliita, raskaita ja vaikeita käyttää.

Oli tärkeää luoda työkalu, jolla tunteja ei jää laskuttamatta eikä laskuttamiseen mene liikaa kallisarvoista työaikaa. Koska Tuukka ja Mattias olivat itse työskennelleet konsultteina, myös päätoimitöidensä ohessa, oli heille syntynyt omakohtainen näkemys siitä, mitä apuvälineitä konsultin työssä tarvitaan. Yksi konsulttien yleinen ongelma on, millä tavalla laskutettavat tunnit saadaan järkevästi järjestettyä, tallennettua ja lopuksi laskutettua. He ajattelivat, että jos nämä asiat tuottavat tuskaa heille, niin todennäköisesti ne aiheuttavat tuskaa myös monelle muulle. Ongelmakohdat joihin kaverukset tarttuivat, olivat esimerkiksi tuntityöläisten tuntien tallentaminen ja niiden oikein laskuttaminen. Monissa ammateissa, kuten esimerkiksi putkimiehen, sähkömiehen tai huoltajan ammateissa joutuu ravaamaan monessa eri paikassa, jolloin tunteja kertyy monista eri projekteista tai asiakkaisuuksista. Konsultin työtä tekevät joutuvat myös usein hankkimaan työkaluja tai tarvikkeita asiakkaan laskuun, jolloin kuitit saattavat helposti joutua hukkaan, jollei niille ole hyvää tallennuspaikkaa.

Kaveruksille syntyi missio: ”Yrittäjyyden pitäisi olla yhtä helppoa kuin palkkatyössä olemisen”. Yrittäjyyden helpottaminen toimi motivaationa kehittää palvelua, joka auttaa yrittäjiä näissä arkipäiväisissä haasteissa. Perustajien toiveissa on, että tulevaisuudessa itselle työskenteleminen olisi yhtä helppoa kuin palkkatyö.

 

Mattias Hansson ja Tuukka Koskinen kyllästyivät vaikeaan byrokratiaan ja paperisotaan, joka oman yrityksen perustamiseen liittyy. Zervant syntyi tarpeesta auttaa pienyrittäjiä, joille ei ollut tarjolla toimivia työkaluja bisneksen pyörittämiseen, ja joka tuntui unohdetulta asiakassegmentiltä. Zervant tarjoaa pienyrittäjille verkkopohjaisen pilvipalvelun kirjanpitoon ja laskutukseen.

Zervant on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsenyritys ja mukana tukemassa uutta yrittäjyyttä Suomessa.