« Takaisin

Yrittäjyys on 2010-luvun työelämän vapautusliike

Palkkatyö ei ole enää yhtä turvallinen valinta kuin ennen. Ero yrittäjyyteen ja yritystoiminnan riskeihin on kaventunut. Työurat ovat muuttuneet suoraviivaisista monipolvisiksi ja vaihteleviksi. Niihin voi kuulua useita erilaisia työsuhteita, yrittäjyysjaksoja ja vuorotteluvapaita.

Kun viime vuosisadalla mentiin töihin, tehtiin usein elämänmittainen valinta. Nyt työn tekemisessä tärkeintä ovat tulokset ja oma osaaminen, ei enää välttämättä sitoutuminen työnantajaan. Ammatti- ja työnantajauskol­lisuuden ovat korvanneet vaihtuvat työsuhteet ja yrittäjämäinen toiminta.

Yrittäjyys mahdollistaa itselle mieluisten valintojen tekemisen. Aikojen alussa yrittäjyys on ollut ainoa mahdollinen ”työsuhde”. Sitä ei ole tarvinnut keksiä. Tänään yrittäjyys on monelle mielekkäin tapa tehdä työtä ja kokonainen elämäntapa, josta olisi vaikea luopua. Palkkatyö vaihdetaan yhä useammin yrittäjyydeksi eikä se suinkaan ole mikään työllistymisen pakkovaihtoehto.

Keski-ikäinen mies ei ole enää tavallisin yrittäjätyyppi. Vakavasti otettavan yritystoiminnan voi aloittaa yhä nuorempana mutta myös yhä vanhempana, palkkatyön jälkeen. Korkeasti koulutetut nuoret naiset ovat vastoin kaikkea aikaisempaa kokemusta nousseet merkittäväksi yrittäjäryhmäksi.

Nuorten yrittäjien tapa toimia ei seuraa totuttuja normeja. Yritysmuodot monipuolistuvat, kun toiminta aloitetaan osakasyrittäjänä, sarjayrittäjänä, osuuskunnan jäsenenä, sivutoimisena tai väliaikaisena yrittäjänä. Yrittäjyys voi alkaa opiskelun ohessa tai työpaikan menettämisen tai asuinpaikan muuttumisen seurauksena.
Perusyrittäjää ei enää ole. Yrittäjäksi ryhtyvän tavoitteena ei välttämättä ole elinikäinen ura, vaan ehkä parempi elämänlaatu, johon kuuluu perheen ja ihmissuhteiden sekä terveyden ja elämänhallinnan tasapainon säilyttäminen. Yrittäjyys monimuotoistuu ja moniarvoistuu nopeasti. Uudet alat, tavat ja arvot nousevat, yrittäjyyden ilo ja intohimo korostuvat. Halu hyödyntää omia voimavaroja ihmisenä ja yrittäjänä kasvaa.
Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden tavoitella kansainvälistä unelmaa. Osa suomalaisista nuorista yrityksistä syntyy kansainvälisiksi. Jos yrittäjän rohkeus, osaaminen ja kyvyt riittävät, teknologia mahdollistaa alusta asti kansainvälisen liiketoiminnan.

”Yritystoiminta on yhä vähemmän sidottu aikaan ja paikkaan. Yrittäminen sovittautuu elämänrytmiin, ja työn sirpaleisuus sekä pyrkimys itsenäisempään työn järjestämiseen ovat ainoa nähtävissä oleva lähivuosien kehityssuunta”, kirjoittaa tulevaisuustutkija Ilkka Halava EVA:n raportissa ”Kuluttajakansalaiset tulevat”.

Yrittäjyys on pysäyttämätön ilmiö, jonka voima ei ole ylivertaisessa liikeideassa vaan rohkeudessa toteuttaa se. Yrittäjä uskaltaa. Yrittäjyys on yhteiskunnan elinehto ja liikkeelle paneva voima. Se tarjoaa mahdollisuuden elää hyvän, haastavan ja onnellisen työelämän.

Yrittäjyys on työelämän todellinen vapautusliike.