Suomen Uusyrityskeskukset ry https://www.uusyrityskeskus.fi Mon, 06 Apr 2020 11:55:30 +0000 fi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 YEL on yrittäjän suojaverkko https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/yel-on-yrittajan-suojaverkko/ Mon, 06 Apr 2020 11:54:37 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=38593 Tapaturma tai sairaus ei kysy aikaa eikä paikkaa. Niiden pelolle ei kannata antaa valtaa, mutta realismia on, että ne voivat meidät milloin vain kohdata. Jos ihmisen suojaverkko ei tuolloin ole kunnossa, voi käydä niin, että hukka perii! 1. Jokainen tarvitsee suojaverkon Eläkevakuuttamisesta on joskus sanottu, ettei se ole vakuuttamista lainkaan, koska ei ole riskiä, johon […]

The post YEL on yrittäjän suojaverkko appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

Tapaturma tai sairaus ei kysy aikaa eikä paikkaa. Niiden pelolle ei kannata antaa valtaa, mutta realismia on, että ne voivat meidät milloin vain kohdata. Jos ihmisen suojaverkko ei tuolloin ole kunnossa, voi käydä niin, että hukka perii!

1. Jokainen tarvitsee suojaverkon

Eläkevakuuttamisesta on joskus sanottu, ettei se ole vakuuttamista lainkaan, koska ei ole riskiä, johon varaudutaan, vaan eläkevakuuttaminen on säästämistä. Vanhuuseläketurvan osalta voi kuitenkin todeta, että se on vakuuttamista ”liian pitkään” elämisen riskiin varalta.

Behavioraalisen taloustieteen mukaan ihmiset eivät osaa ottaa huomioon kaikkia päätöksenteossa tarvittavia tekijöitä rajallisen tiedon ja rajallisten resurssien vuoksi.

Kansantaloudellisesti ja sosiaalipoliittisesti lakisääteinen työeläkejärjestelmä perustuu siihen, että eläketurva voi jäädä vajaaksi vain ihmisen omien päätösten varassa, koska moni yksilö jättää tulevaisuuden liian vähälle huomiolle. Yhteiskunta haluaa suojella veronmaksajia vanhuusköyhyydeltä ja toisaalta ihmisiä heidän omalta lyhytnäköisyydeltään.*

Teoriassa voitaisiin tietysti ajatella, että eläkevakuuttaminen olisikin täysin vapaaehtoista. Tällöin vapautuakseen eläkevakuuttamisvelvollisuudestaan ihminen vain allekirjoittaisi sitoumuksen, että huonon vaihtoehdon mahdollisesti toteutuessa hänet (ja myös perheen, jos hän on sen pääasiallinen elättäjä) saa ”heittää susille”. Oikeu-denmukaistahan ei olisi, että vakuuttamisensa laiminlyöneet jäisivät asiansa hoitaneiden elätettäviksi. Tämän mallin esteenä on vain se, ettei vanhusten ja raihnaisten susille heittäminen ole kulttuurimme mukaista ja aiheuttaisi näin ylivoimaisia henki-siä ja yhteiskunnallisia vaikeuksia.

Sanotaan, että ”yrittäjä on oman onnensa seppä”. Näinhän asia paljolti on, mutta yrittäjä on myös ihminen. Hän on kaikkien samojen inhimillisten heikkouksien ulottuvissa kuin muutkin ihmiset – niin fyysisten kuin henkistenkin. Tapaturma tai sairaus ei kysy aikaa eikä paikkaa. Niiden pelolle ei kannata antaa valtaa, mutta realismia on, että ne voivat meidät milloin vain kohdata. Jos ihmisen suojaverkko ei tuolloin ole kunnossa, voi käydä niin, että hukka perii!

Tähän kelpaa esimerkiksi yrittäjä, jonka yritys oli kuusi vuotta sitten alansa vakavaraisin. Sitten yrittäjä sairastui vakavasti niin, että pystyi vain hyvin ajoittain hoitamaan yritystään. Sairautta kesti puolitoista vuotta. Hän oli aina uskonut, että vakavarainen yritys oli hänen turvansa. YEL-vakuutusturvan voi siis jättää hyvin alhaiseksi. Sairastelu kesti kuitenkin liian kauan, ja yritys meni nurin. Kuinka ollakaan oma asunto ja kesämökki olivatkin ajautuneet vaikeuksien aikana yrityksen lainojen vakuudeksi. Nyt yrittäjä on evp.: elää vaimonsa palkalla, ja he asuvat vuokra-asunnossa.

2. Ylivoimainen työkyvyttömyysturva

On olemassa monia säästämistapoja, jolla ihminen voi varautua pahan päivän varalle. Useimmat meistä käyttävätkin niistä monia. Tavalliselle säästämiselle – olipa se sitten pankkisäästämistä tai vakuutussäästämistä – tyypillistä on, että säästämään ehditty summa määrittelee turvan tason. TyEL- ja YEL-vakuutus muodostavat työky-vyttömyysriskin osalta tästä täydellisen poikkeuksen.

TyEL- tai YEL-vakuutetun ihmisen tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi, hänen työkyvyttömyyseläkkeensä lasketaan ns. tuleva aika huomioon ottaen. Tämä tapahtuu siten, että vakuutetun ikään kuin kuvitellaan jatkavan työskentelyä vanhuuseläkeikään asti hänelle vakiintuneella ansiotasolla. Työkyvyttömyyseläkkeen suuruutta määriteltäessä otetaan tuo tulevan ajan eläkekarttuma (1,5 %:n tasolla) myös huomioon, ja työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on sama kuin vanhuuseläkkeen, jossa jo kertynyt ja tulevan ajan karttuma on huomioitu.

Tämän tulevan ajan huomioimisen ansiosta turvan taso on merkittävästi korkeampi kuin muissa säästämismuodoissa.

3. Koko sosiaaliturvan perusta

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulon taso määrittelee hänen koko sosiaaliturvansa perustan. Yrittäjän Kelalta saatavien sairaus- ja vanhempainpäivärahojen suuruus perustuu vahvistettuun YEL-työtuloon. Samaten, jos yrittäjä on työttömyyskassan jäsen, hänen sieltä saamansa työttömyysturva perustuu YEL-työtuloon. Yrittäjän kan-nattaa liittyessään kassaan ilmoittaa sinne ansiotasokseen sama kuin on hänen YEL-työtulonsa, sillä työkyvyttömyyskorvaus perustuu näistä kahdesta tulotasosta alem-paan, jos niiden suuruus poikkeaa toisistaan.

Perhe-eläkkeen muodossa YEL-vakuutuksessa on myös kuolemantapausturva. Ala-ikäiset lapset ja tietyissä tapauksissa myös leski ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen vakuutetun ”ennenaikaisen” kuoleman varalta.

YEL-vakuuttaminen ei siis ole pelkkää varautumista mahdollisesti kaukana tulevaisuudessa olevaa vanhuutta varten, vaan myös elämän eri käänteisiin työuran aikana.

4. Eläkelupaus ja sen pitäminen

Kaikki sijoitukset ovat samojen lainalaisuuksien piirissä. Sijoitusten lopullinen tuotto riippuu niitä hallinnoivien tahojen taitavuudesta. Suuruuden ekonomia auttaa tässä vähän. Todella iso sijoittaja saa sellaisia tietoja, joita tavalliset piensijoittajat eivät saa. Myös houkutus ja mahdollisuus höynäyttää suursijoittajaa on vastuiden takia vähäisempi kuin muuten.

Eläkevarojen riittävyydestä keskusteltaessa on muistettava, että lakisääteiset työeläkevakuutukset ovat Suomessa ns. etuusperusteisia vakuutuksia. Niistä koituvien eläke-etuuksien taso on siis määritelty, ja maksutaso riippuu niiden kustannuksista ja rahastoitujen eläkevarojen tuotoista. Tämä on syynä lähes jatkuvaan keskusteluun nimenomaan työeläkevarojen riittävyydestä.

Vapaaehtoiset lisäeläkevakuutukset ovat ns. maksuperusteisia vakuutuksia. Niissä saatavien etuuksien taso riippuu maksetuista vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöjen tuotoista. Näin työeläkevaroja vastaavaa rahojen riittävyyskeskustelua ei vapaaehtoisen eläkesäästämisen osalta tarvita; eläke pienenee, jos säästöjä ja tuottoja on arvioitua vähemmän – voipa eläke jäädä vallan mitättömäksikin, jos varojen sijoittaja on epäonnistunut.

Kun työeläkejärjestelmä astui Suomessa voimaan, järjestelmä perustui ajatukseen 40 vuoden työurasta, joka 1,5 prosentin karttumalla tuottaa 60 prosentin vanhuuseläketurvan. Nyanssina oli, että ansiotaso määriteltiin kunkin työsuhteen neljän viimeisen vuoden mukaan. Vanhuuseläkeperusteita rukattiin vähän jo vuosituhannen vaihteessa, mutta suurempi muutos toteutettiin vuoden 2005 alusta. Jokainen työvuosi alkoi vaikuttaa erikseen eläkkeen suuruuteen, ja karttumatasoja tuli lisää.

Oleellista eläketurvaan tehtyjen muutosten osalta on ollut, että ne eivät ole olleet takautuvia! Työeläkejärjestelmästä jo täydelle vanhuuseläkkeelle siirtyneet ovat saaneet melko tarkkaan sellaisen vanhuuseläkkeen kuin heille aikanaan ”luvattiinkin”. Vuoden 2005 uudistuksen yhteydessä kaikkien vakuutettujen siihenastinen eläkekarttuma laskettiin ja se jäi ns. vapaakirjana tulevien eläkkeiden pohjaksi. Vain uudistuksen jälkeiset vuodet kartuttavat eläketurvaa uuden laskentatavan mukaisesti. Myös elinaikakerroin otettiin käyttöön viiveellä niin, ettei se päässyt yllättäen vaikuttamaan jo lähellä eläkeikää olevien kuukausieläkkeiden suuruuteen.

Elinaikakertoimesta on myös vallalla virhekäsitys sen eläkkeitä leikkaavasta vaikutuksesta. Asia selviää ajateltaessa YEL-vakuutusta eläkesäästämisen kannalta. Elinaikakerroin ei leikkaa ”säästynyttä eläkepääomaa”, vaan vakuutettu saa yhteensä yhtä paljon eläkettä kuin ennenkin, kerroin vain huomioi sen jakautumisen pidemmälle ajalle eliniän pidentyessä. Kokeilen tämän viestin toimivuutta sen pituudesta johtuen, joten jos olet lukenut tänne asti, ilmoita siitä minulle, niin saat pienen liikelahjan. Kuukausieläke siis pienenee, mutta niinhän käy minkä tahansa eläkesäästämisen osalta, jos eläkettä halutaan samasta pääomasta pitemmälle ajalle.

5. Erinomainen sijoitus

YEL-vakuutuksesta voi hyvällä omallatunnolla sanoa, että siihen sijoitetut varat ovat erinomainen sijoitus. Suomalaiset työeläkeyhtiöt ovat [viimeisten kymmenen vuoden aikana saaneet eläkevaroille 4,4 – 5,4 prosentin] keskimääräisen vuosituoton huolimatta siitä, että tähän tarkasteluajanjaksoon sisältyy kaksi hyvin huonoa vuotta (2002 ja 2011) ja yksi katastrofaalisen huono vuosi (2008). Talouden turbulenssista huolimatta ne ovat siis pärjänneet hyvin.

Vakuutuksenottajan kannalta YEL-vakuutuksessa on sijoituskohteena kaksi ylivoimaista etua:
• YEL-vakuutusmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia.
• YEL:n tuotto eli eläke on indeksisuojattu eli vakuutettu saa eläkkeensä aina ostovoimaltaan arvonsa säilyttäneenä, vaikka se nostetaan vuosikymmeniä sijoituspanostusten (eläkevakuutusmaksut) jälkeen!

Näitä etuja ei mikään toinen säästämismuoto tarjoa.

* Lähteenä Satu Järnefeltin lisensiaattityö

 

The post YEL on yrittäjän suojaverkko appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Uusyrityskeskuksilla on tehtävä – kriisissä ja sen jälkeen https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/uusyrityskeskuksilla-on-tehtava-kriisissa-ja-sen-jalkeen/ Tue, 31 Mar 2020 11:32:38 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=37355 Koronapandemia muutti maailmaa hetkessä. Se koskettaa meistä jokaista ja vaikuttaa yhteiskunnassa kaikilla osa-alueilla, myös Uusyrityskeskusten toiminnassa. 1. Uusyrityskeskukset antavat korona-apua Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat mukana Oman alueesi korona-apu yrittäjälle -neuvontaringissä. Yritysneuvojat auttavat yrityksen ja yrittäjän tilanteen hahmottamisessa, jakavat tietoa tukimuodoista ja auttavat erilaisten hakemusten tekemisessä. Kuulumiset kentältä kertovat, että osa yrittäjistä on jo toiminut ja ottanut […]

The post Uusyrityskeskuksilla on tehtävä – kriisissä ja sen jälkeen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Pöydällä kahvimuki, jossa teksti Begin

Koronapandemia muutti maailmaa hetkessä. Se koskettaa meistä jokaista ja vaikuttaa yhteiskunnassa kaikilla osa-alueilla, myös Uusyrityskeskusten toiminnassa.

1. Uusyrityskeskukset antavat korona-apua

Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat mukana Oman alueesi korona-apu yrittäjälle -neuvontaringissä. Yritysneuvojat auttavat yrityksen ja yrittäjän tilanteen hahmottamisessa, jakavat tietoa tukimuodoista ja auttavat erilaisten hakemusten tekemisessä.

Kuulumiset kentältä kertovat, että osa yrittäjistä on jo toiminut ja ottanut yhteyttä yritysneuvojaan varmistaakseen, että on tehnyt kaiken mahdollisen ja toiminut oikein. Osalle keskustelu yritysneuvojan kanssa on ollut hätähuuto, koska kriisin keskellä ei ole ollut mahdollista yksin laatia listaa tarvittavista toimista. Keskustelu yritysneuvojan kanssa on selkiyttänyt ajatukset ja keskustelun tuloksena on syntynyt toimintasuunnitelma.

Meidän viestimme yrittäjille on: Älä jää yksin – yritysneuvojan työ on auttaa sinua. Toivon, että myös sinä viet viestiä yrittäjille ja voit ohjata heitä Oman alueesi korona-apu yrittäjälle -neuvonnan pariin.

2. Myös uusia yrityksiä syntyy

Vaikka alkavan yrittäjän neuvonta on Uusyrityskeskuksissa hiljentynyt, se ei ole loppunut. Yritysideoita on ollut hautumassa ja uusia yrityksiä halutaan perustaa. Yrittäjyyteen valmistaudutaan, ja nyt saattaa olla hyvää aikaa myös rauhassa hioa suunnitelmia. Alkavan yrittäjän neuvonta pyörii etäyhteyksien kautta.

Jo nyt näkyy neuvonnassa myös väreitä lomautusten vaikutuksista. Perinteisesti, kun lomautukset ja työttömyys lisääntyvät, Uusyrityskeskusten palvelujen kysyntä kasvaa. Yrittäjyyttä pohditaan tulevaisuuden vaihtoehtona.

3. Uusi alku tarvitsee Uusyrityskeskuksia

Tiedämme, että koronakriisi ei jatku ikuisesti. Tiedämme, että meillä on edessämme mittava työ yhteiskunnan uudelleen käynnistyksessä, ehkä jopa jälleenrakentamisessa. Tuon työn keskeisin raaka-aine on yrittäjyys. Uudet yrittäjät ja yritykset ansaitsevat edelleen puolueettoman sparrauksen ja luotettavat neuvot, jotta unelma yrittäjyydestä muuttuu menestykseksi.

Kaikille jäsenillemme haluan sanoa: Kiitos, että olet Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäsenyyden kautta mukana tässä työssä. Ja sinulle, joka pohdit miten yrityksesi tai yhteisösi voisi osallistua, vinkkaan, että liittyminen verkostoomme on yksi tapa olla mukana.

The post Uusyrityskeskuksilla on tehtävä – kriisissä ja sen jälkeen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin – uudet ohjeet prh.fi-sivuilla https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/tilinpaatos-maaraajassa-kaupparekisteriin-uudet-ohjeet-prh-fi-sivuilla/ Fri, 27 Mar 2020 06:52:13 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=36186   Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää. Lisäksi on monia muita yritysmuotoja, jotka ilmoittavat tilinpäätöksen. Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei yleensä tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstään kaupparekisteriin. Asunto-osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen, asunto-osuuskunnan ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei tarvitse koskaan ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Tilinpäätös ilmoitetaan jokaiselta tilikaudelta Yritys vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Sen vastuulla on […]

The post Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin – uudet ohjeet prh.fi-sivuilla appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
tiimalasi

 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää. Lisäksi on monia muita yritysmuotoja, jotka ilmoittavat tilinpäätöksen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei yleensä tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstään kaupparekisteriin.

Asunto-osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen, asunto-osuuskunnan ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei tarvitse koskaan ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Tilinpäätös ilmoitetaan jokaiselta tilikaudelta

Yritys vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Sen vastuulla on myös ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin määräaikaan mennessä. Määräaika alkaa yrityksen tilikauden päättymisestä ja vaihtelee yritysmuodoittain.

Yrityksen täytyy myös ilmoittaa tilinpäätös, vaikka sillä ei ole liiketoimintaa tai toiminta on keskeytynyt. Siis ”pöytälaatikkofirmatkin” tekevät ilmoituksen kaupparekisteriin.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta kahdeksan kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos ilmoitus on myöhässä, maksu on 85 euroa.

Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään kaupparekisteriin, PRH voi velvoittaa yrityksen vastuuhenkilön ilmoittamaan tilinpäätöksen sakon uhalla tai määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä. Kun yritys on poistettu kaupparekisteristä, se ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätös kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana

Osakeyhtiöt ja osuuskunnan voivat ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana, jolloin tilinpäätös liitetään veroilmoitukseen täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaan. Kun tilinpäätös on ilmoitettu Verohallinnon ohjeiden mukaan, Verohallinto lähettää noin viikossa tilinpäätöksen kaupparekisteriin.

Jos ilmoitusta ei ole liitetty täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, niin silloin tilinpäätös täytyy ilmoittaa suoraan kaupparekisteriin.

PRH:n Virre-palvelussa voi tarkistaa, onko tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin.

Tilinpäätös kaupparekisteriin ilmoitetaan lomakkeella ja liitteinä tilinpäätösasiakirjat

Täytetty tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat lähetetään samalla kertaa joko sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH.

Kun tilinpäätös on rekisteröity kaupparekisteriin, PRH lähettää yritykselle rekisteriotteen yrityksen kaupparekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät PRH:n Virre-palvelusta. Myös erilaiset palveluntarjoajat käyttävät tilinpäätöstietoja.

Uudet ohjeet ilmoittamisesta verkkosivustolla

PRH on uudistanut ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamiseen kaupparekisteriin suomeksi ja ruotsiksi prh.fi-verkkosivustolla. Englanninkieliset ohjeet julkaistaan keväällä.

Uudet ohjeet tehtiin yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

PRH haastatteli tilinpäätösilmoituksen jättäneitä yrittäjiä ja tilitoimistoja ja teki verkkokyselyn, jotta osattaisiin parantaa ohjeita oikealla tavalla.

Asiakkaiden näkemysten perusteella tehtiin tilinpäätöksen ilmoittamiselle aikajana sekä erilliset ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta veroilmoituksen mukana ja ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin. Myös tehtiin ohjeet toimimattomille yrityksille sekä ohjeet lopputilityksestä osakeyhtiöille. Lisäksi kehitettiin ohjeistusta siihen, miten toimitaan, kun tilinpäätös on myöhässä.

Ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin löytyvät osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/tilinpaatokset.html

Podcast tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin

PRH on julkaissut podcastin Tilinpäätös kaupparekisteriin: mitä, miksi ja milloin?

Sanna Mämmi haastattelee tarkastaja Sari Laajarantaa ja erityisasiantuntija Juho Mäkistä. Podcastin kesto on 12 minuuttia.

Arvokasta tietoa -sarjan podcastin tilinpäätösjaksoon pääset tästä linkistä.

The post Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin – uudet ohjeet prh.fi-sivuilla appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Yrittäjän viisi keinoa varautua yllättäviin tilanteisiin https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/yrittajan-viisi-keinoa-varautua-yllattaviin-tilanteisiin/ Wed, 25 Mar 2020 12:32:44 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=36037   Korona on osoittanut äärimmäisellä tavalla, että yritystoiminta on herkkä ympärillä tapahtuville muutoksille. Yrittäjyyteen liittyy aina riskejä, mutta koronan kaltaiseen tilanteeseen tuskin kukaan olisi pystynyt varautumaan. Ennemmin tai myöhemmin korona päästää yhteiskuntamme otteestaan. Sen tekemiä haavoja talouteen joudumme luultavasti parantelemaan vielä pitkään sen jälkeen, mutta emme voi jäädä paikoillemme. Yrityksiä täytyy uskaltaa perustaa myös jatkossa. […]

The post Yrittäjän viisi keinoa varautua yllättäviin tilanteisiin appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

 

Korona on osoittanut äärimmäisellä tavalla, että yritystoiminta on herkkä ympärillä tapahtuville muutoksille. Yrittäjyyteen liittyy aina riskejä, mutta koronan kaltaiseen tilanteeseen tuskin kukaan olisi pystynyt varautumaan.

Ennemmin tai myöhemmin korona päästää yhteiskuntamme otteestaan. Sen tekemiä haavoja talouteen joudumme luultavasti parantelemaan vielä pitkään sen jälkeen, mutta emme voi jäädä paikoillemme. Yrityksiä täytyy uskaltaa perustaa myös jatkossa.

On tärkeää muistaa, että normaalioloissa yrittäjän on mahdollista varautua yllättäviin tilanteisiin ja turvata selustansa. Tässä muutama keino, miten:

1. Määritä YEL-vakuutuksesi riittävälle tasolle

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus. Yrittäjänä arvioit itse YEL-työtulosi eli sen, mikä on työpanoksesi rahallinen arvo. YEL-työtulon perusteella lasketaan eläkekertymäsi, mutta se vaikuttaa muuhunkin sosiaaliturvaasi. Myös sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen suuruus määräytyy YEL-työtulon perusteella. Moni yrittäjä arvioi YEL-työtulonsa alakanttiin, jotta vakuutusmaksut olisivat pienemmät. Tämä saattaa kuitenkin kostautua myöhemmin.

2. Varmista, että olet työttömyysturvan piirissä, ja liity kassaan

Yrittäjänä olet työttömyysturvan piirissä ja voit liittyä Suomen yrittäjäin työttömyyskassan (SYT) jäseneksi, kun valitset eläkevakuutuksen perusteena olevaksi työtuloksesi vähintään 13 076 euroa vuodessa. Työttömyyskassan jäsenenä saat mahdollisen työttömyyden ajalta ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määräytyy valitun vakuutustason mukaisesti, mutta se on joka tapauksessa suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha (33,66 euroa vuonna 2020).

3. Kerrytä puskurirahastoa

Yrittäjänä tulosi voivat heilahdella monesta syystä. Usealla alalla pelkästään kausivaihtelut tekevät sen, että toisina hetkinä asiakkaita ja kassavirtaa on enemmän kuin toisina. Yksi yrittäjyyden suurimmista riskeistä on elää kädestä suuhun, sillä tulojen hiipuessa menot eivät yleensä häviä mihinkään. Huoli huomisesta ei ole niin suuri, jos sinulla on yrittäjäksi ryhtyessäsi hieman säästöjä pahan päivän varalle ja jos kerrytät niitä pikkuhiljaa vähän lisää.

4. Hyödynnä saatavilla oleva neuvonta

On monia tahoja, joiden apua voit hyödyntää liiketoimintasi eri vaiheissa. Uusyrityskeskukset varmistavat ensinnäkin, että yrityksen perustaminen on mahdollisimman turvallista. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja asiantuntijat auttavat sinua testaamaan yritysideaasi, jalostamaan siitä toimivan liikeidean ja tekemään laskelmat, joiden avulla liiketoimintaa voi tehdä kannattavasti. Myöhemmässä vaiheessa voit kääntyä alueesi kehitysyhtiön puoleen tai saada sparrausta liiketoimintasi kehittämiseen yrityskummilta. Nämä palvelut ovat maksuttomia.

5. Huolehdi asiakkaistasi, niin he huolehtivat sinusta

Kerron lopuksi esimerkin elävästä elämästä.

Naapurustooni aukesi parisen vuotta sitten pieni kahvila. Lähistöllä ei ole juuri muita kahviloita, ainakaan yhtä sympaattisia, joten se on otettu avosylin vastaan. Yrittäjä on aina iloinen ja palvelualtis ja hänen itse leipomansa pullat, kakut ja piirakat todella sulavat suuhun. Yrittäjä vaikuttaa aidosti ilahtuneelta jokaisen asiakkaan nähdessään ja kertoo hyväntuulisesti tuotteistaan. Kun korona sitten iski, pelkäsin heti tämän kahvilayrittäjän puolesta. Kävin ostamassa kahvilasta leivonnaisia heti ensimmäisenä ”koronaviikonloppuna”, kun ihmiset olivat jo suurelta osin vetäytyneet koteihinsa. Olin ilahtunut huomatessani, että kahvila oli täynnä asiakkaita ja yrittäjä oli silminnähden kiireinen. Pari päivää myöhemmin yrittäjä kertoi päivän päätteeksi some-tilillään, että ”tänään loppui kakku kesken, huomenna leivon enemmän”. Asiakkaat tahtovat selvästi pitää lähikahvilansa hengissä.

Pidä siis hyvää huolta asiakkaistasi. Se on lopulta parasta, mitä voit yrittäjänä tehdä turvataksesi liiketoimintasi!

The post Yrittäjän viisi keinoa varautua yllättäviin tilanteisiin appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Netvisor auttaa pitämään veroasiat hallussa https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/netvisor-auttaa-pitamaan-veroasiat-hallussa/ Tue, 17 Mar 2020 07:30:16 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=35829 Yksi yrittäjän tärkeimmistä velvoitteista on verojen maksaminen. Sinun on huolehdittava, että yrityksen menojen jälkeen tilille jää riittävästi rahaa ainakin verojen maksuun. Yritys ei ole kovin pitkäikäinen, jos verot jäävät maksamatta. Pysyäksesi selvillä yrityksen tuloista, menoista ja kannattavuudesta on sinun seurattava kirjanpitoasi ajantasaisesti. Sinulla täytyy olla koko ajan tämän päivän tieto tilillä olevien varojen lisäksi myös […]

The post Netvisor auttaa pitämään veroasiat hallussa appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Työpöytä, nainen ja laptop

Yksi yrittäjän tärkeimmistä velvoitteista on verojen maksaminen. Sinun on huolehdittava, että yrityksen menojen jälkeen tilille jää riittävästi rahaa ainakin verojen maksuun. Yritys ei ole kovin pitkäikäinen, jos verot jäävät maksamatta.

Pysyäksesi selvillä yrityksen tuloista, menoista ja kannattavuudesta on sinun seurattava kirjanpitoasi ajantasaisesti. Sinulla täytyy olla koko ajan tämän päivän tieto tilillä olevien varojen lisäksi myös tulevista tuloista ja menoista.

Olisi hienoa, jos sinulla olisi näkymä muutamia kuukausia eteenpäin, jotta voit etukäteen varautua mahdollisiin suurempiin menoeriin. Et pysty mitenkään arvioimaan ensi kuun kassatilannetta, jos saat kirjanpitäjältäsi vain edellisen kuukauden raportteja yrityksen kirjanpidosta. Myöskään pelkkä pankkitilin saldo ei kerro todellista kuvaa yrityksesi maksuvalmiudesta.

Kun tiedät, miten paljon sinulla on tulevina kuukausina tuloja ja menoja pystyt myös varautumaan velvoitteisiin, kuten verojen maksuun paremmin.

Taloushallinto-ohjelmistolla pysyt ajan tasalla

Sähköisessä taloushallinto-ohjelmistossa, kuten Netvisorissa, pystyt tekemään tilinpäätöskelpoista kirjanpitoa joka kuukausi. Se tarkoittaa, että kirjanpitosi on koko ajan ajan tasalla kaikista tuloista ja menoista, ja siten myös maksettavien verojen todellinen määrä tiedetään tarkasti.

Ohjelmiston ansiosta pysyt koko ajan kärryillä siitä, onko ennakkoveroja maksettu riittävästi. Tilinpäätösvalmius tosin vaatii, että kaikki tapahtumat kirjataan kirjanpitoon koko ajan ajantasaisesti. Esimerkiksi kaikki osto- ja myyntilaskut täytyy jaksottaa oikein sekä matkalaskut ja luottokorttiostot kohdistaa mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Tarkan kirjanpidon ansiosta pystyt myös ennakoimaan, mihin suuntaan yrityksen tulos on kehittymässä ja onko verottajan määräämän ennakkoveron määrä oikea myös tulevina kuukausina.

Yrittäjän monet verot

Yrittäjä joutuu maksamaan tuloistaan monenlaisia veroja; arvonlisäveroa, yritystuloveroa, henkilökohtaista tuloveroa ja osasta osinkoja voi myös maksaa pääomatuloveroa.

Arvonlisävero

Yritys on heti perustamisen jälkeen arvonlisäverovelvollinen, mikäli toiminta on luonteeltaan arvonlisäverollista. Alv:n voi ilmoittaa ja maksaa verottajalle Omavero-palvelussa tai suoraan taloushallinto-ohjelmistosta. Arvonlisäverot voi maksaa kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain, riippuen yhtiön liikevaihdosta. Hyvin pienimuotoisessa toiminnassa voi alv:n ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Jos vuotuinen liikevaihto on 30 000 – 100 000 euroa, voi verot ilmoittaa ja maksaa kvartaaleittain. Sitä suuremmissa yrityksissä alv:t on maksettava kuukausittain.

Yritystulovero

Yrityksen verotettavasta tuloksesta on maksettava yritystuloveroa. Sitä maksetaan pitkin vuotta ennakoina ja se tasataan verovuoden päättymisen jälkeen. Uuden yrityksen tulee hakea ennakkoveroa erikseen ja verottaja arvioi yrityksen ensimmäisen vuoden ennakot saamiensa tietojen perusteella. Ensimmäisen vuoden aikana on erittäin tärkeää seurata, toteutuvatko yrityksen tulot arvioidun mukaisesti eli riittääkö maksettu ennakko. Ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta, jos näyttää, että liiketoiminta on ollut selkeästi suurempaa tai pienempää kuin ennakkoon on arvioitu. Toki verovuoden päätyttyä, voi maksaa lisäennakkoa, mutta tähän on myös syytä varautua, ettei se tule yllätyksenä.

Henkilökohtaiset verot

Kolmas on yrittäjän henkilökohtainen tulovero, jota tulee maksaa, jos nostaa yrityksestään palkkaa. Yrittäjän nostamasta palkasta menee verot kuten muillakin palkansaajilla. Jos yrittäjä nostaa osinkoja, täytyy niistäkin maksaa verot henkilökohtaisessa verotuksessa. Tästä tarkemmin Bisnespöytä-podcastin verosuunnittelu-jaksossa tai Osinkona vai palkkana -blogissa.

Lue verosuunnittelusta myös Netvisor-blogista.

Tulevat verouudistukset jo hoidossa

Netvisor taloushallinto-ohjelmiston käyttäjät selviävät tulevista taloushallintoon kohdistuvista viranomaisuudistuksista helpolla, sillä ohjelmiston kehityksessä on kaikki uudistukset otettu huomioon jo hyvissä ajoin.

Esimerkiksi vuonna 2022 voimaan astuva alv-ilmoittamisen uudistus on jo nyt huomioitu Netvisorissa. Samoin suunnitteilla olevaan transaktio- eli lasku- ja kuittikohtaisen alv-ilmoituksen käyttöönottoon on alettu jo varautua.

Nämä uudistukset tulevat koskettamaan kaikkia arvonlisäverovelvollisia yrittäjiä. Molemmat uudistukset tähtäävät verokertymän turvaamiseen, tietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Uudistukset myös nopeuttavat alv-ilmoitusten käsittelyä ja vähentävät ilmoittajien hallinnollista taakkaa, koska ne ohjaavat verovelvollisia käyttämään sähköisiä ohjelmistoja. Ainakin alkuun verohallinnolla tullee olemaan vaihtoehtoinen metodi ilmoitusten tekemiseen, mutta lisätietovaatimukset kasvattavat käsin tehtävän ilmoittamisen työtaakkaa merkittävästi.

Tänä vuonna toimintansa aloittava yritys saa nyt Netvisor taloushallinto-ohjelmiston vuodeksi käyttöönsä ilman kk-maksuja.

Lue lisää kampanjasta ja katso Uusyrityskeskuksen asiakkaille kootut materiaalit osoitteesta www.netvisor.fi/uusyrityskeskus.

The post Netvisor auttaa pitämään veroasiat hallussa appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Viisi vinkkiä verkostoitumiseen https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/viisi-vinkkia-verkostoitumiseen/ Tue, 18 Feb 2020 11:02:48 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=35541 Puhelin soi kuumana, kun uusi yritys on rekisteröity kaupparekisteriin ja sieltä löytyy yrittäjän puhelinnumero. Uudella yrittäjällä on paljon kavereita. Vakuutusyhtiöt, puhelinoperaattorit, tilitoimistot ja erilaiset järjestöt soittavat ja kauppaavat palveluitaan. Kun itse aikanaan lähdin yrittäjäksi, pyrin välttämään puhelimessa tehtyjä hankintoja ja tekemään sitoumuksia vain hitaasti harkiten. Sen sijaan jäseneksi lähdin useampaankin yhdistykseen ja järjestöön. Rakensin verkostoja […]

The post Viisi vinkkiä verkostoitumiseen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

Puhelin soi kuumana, kun uusi yritys on rekisteröity kaupparekisteriin ja sieltä löytyy yrittäjän puhelinnumero. Uudella yrittäjällä on paljon kavereita. Vakuutusyhtiöt, puhelinoperaattorit, tilitoimistot ja erilaiset järjestöt soittavat ja kauppaavat palveluitaan.

Kun itse aikanaan lähdin yrittäjäksi, pyrin välttämään puhelimessa tehtyjä hankintoja ja tekemään sitoumuksia vain hitaasti harkiten. Sen sijaan jäseneksi lähdin useampaankin yhdistykseen ja järjestöön. Rakensin verkostoja enimmäkseen siksi, että tein aluksi töitä yksin, joten kaipasin sosiaalisia kontakteja. Huomasin kuitenkin melko pian, että verkostojen kautta sain asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja arvokasta vertaistukea muilta yrittäjiltä. Verkostojen avulla yritykseni kasvoi ja parhaimmillaan työllistin 19 henkilöä.

Kun verkostoituu monessa eri yhteisössä ja erilaisten ihmisten kanssa, huomaa pian, että oman kuplan ulkopuolelta saa usein parhaita vinkkejä ja kokemuksia. Verkostojen hyödyt ovat monenlaiset. Kaikki ei ole rahassa mitattavia, vaan joskus virkistäytyminen ja oma hyvinvointi on taloudellista hyötyä merkittävämpää.

Tässä viisi vinkkiä verkostoitumiseen:

1. Aloittavana yrittäjänä kannattaa avoimesti tutustua ja mennä mukaan erilaisiin verkostoihin

Ajan myötä sitä jää kiinni niihin, joissa viihtyy ja joista on apua oman yrityksen kasvulle ja menestykselle. Käyntikorttien merkitys tuntuu vähenevän, mutta kannattaa jättää joku muistijälki ihmisille. Siihen käyntikortti on edelleen paras tapa. Kuva, QR-koodi tai joku muu ”juttu” omassa käyntikortissa helpottaa sitä, että sinut muistetaan.

2. Aktiiviselle yrittäjälle verkostot rakentuvat melko helposti osallistumalla erilaisiin oman toimialan ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksiin

Jäsenmaksun saa nopeasti hankittua takaisin jäsenetuja hyödyntämällä, mutta ennen kaikkea osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ahkerasti. Älä pelkää kilpailijoita. Heiltä saa useimmiten parasta vertaistukea ja vinkkejä. Lisäksi monen kanssa voi löytyä yhteistyötä. Kun itsellä on tilauskirjat täynnä, niin kilpailijan suosittelu kannattaa. Sen saa yleensä jossain muodossa takaisin.

3. Henkilökohtaiset kontaktit ja tapaamiset ovat verkostoitumisen edellytys

Some ja erilaiset viestivälineet helpottavat elämää, mutta harvoin syntyy syvää vuorovaikutusta sähköpostin välityksellä. Kun on tavannut livenä ja keskustellut muustakin kuin työstä, niin on helppo soittaa ja pyytää apua. Täytyy kuitenkin muistaa, että vuorovaikutus ja avun antaminen pitää olla molemminpuolista.

4. Älä rakenna verkostoa väkisin

Verkostoitumisesta löytyy monenlaisia ohjeita. Kannattaa kuitenkin toimia itselleen luontevalla tavalla. Toiset rakentavat verkostoja systemaattisesti, toiset taas sattumanvaraisesti sen mukaan missä ikinä liikkuukin. Verkostoituminen ei edellytä supersosiaalista luonnetta. Voit osallistua maksullisiin verkostoitumistilaisuuksiin, joissa ohjataan kontakteihin ja luodaan yhteistyötä systemaattisesti. Niiden avulla pääset alkuun.

5. Pyri muistamaan ainakin etunimi

Jokaisen kontaktin taustatietoja ei pysty millään pitämään muistissa, mutta on kiva, kun voi tervehtiä toista nimellä. Juttelun lomassa yleensä tulee esille monta asiaa ja joskus voi ihan rehellisesti kysyä ja myöntää, ettei muista missä on tavattu. Hyödynnä sosiaalista mediaa. Näin ihmiset pysyvät mukana ja yhdistät helpommin kasvot ja nimen.

Lähde rohkeasti liikkeelle, ole aidosti kiinnostunut muista ihmisistä. Melko pian huomaat, että sinulla on arvokas verkosto ympärilläsi.

The post Viisi vinkkiä verkostoitumiseen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Vahvat juuret, hyvät tulokset – uusi vuosikymmen vaatii uutta strategiaa https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/vahvat-juuret-hyvat-tulokset-uusi-vuosikymmen-vaatii-uutta-strategiaa/ Mon, 27 Jan 2020 12:51:10 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=35467 Suomen Uusyrityskeskukset-verkosto täytti viime vuonna 30 vuotta. En tarkkaan tai varmuudella tiedä, mutta uskallan väittää perustajien ajatelleen jotenkin näin: yrittäjyyttä pohtiva suomalainen ansaitsee kunnollisen ja laadukkaan sparrauksen yritysidealleen, omalle osaamiselleen ja kunnolliset neuvot siihen, miten yrityksen perustaminen tapahtuu. Toimintamme perusidea pohjautuu Britannian jobs&society-yhteisöön, joka rantautui Pohjoismaihin, kun Volvo-konsernin pääjohtaja Pehr G. Gyllenhammar kysyi, mitä konkreettista […]

The post Vahvat juuret, hyvät tulokset – uusi vuosikymmen vaatii uutta strategiaa appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

Suomen Uusyrityskeskukset-verkosto täytti viime vuonna 30 vuotta.

En tarkkaan tai varmuudella tiedä, mutta uskallan väittää perustajien ajatelleen jotenkin näin: yrittäjyyttä pohtiva suomalainen ansaitsee kunnollisen ja laadukkaan sparrauksen yritysidealleen, omalle osaamiselleen ja kunnolliset neuvot siihen, miten yrityksen perustaminen tapahtuu.

Toimintamme perusidea pohjautuu Britannian jobs&society-yhteisöön, joka rantautui Pohjoismaihin, kun Volvo-konsernin pääjohtaja Pehr G. Gyllenhammar kysyi, mitä konkreettista elinkeinoelämä voisi tehdä yhteiskunnan hyväksi – muutakin kuin tarjota työpaikkoja ja tuottaa verotuloja.

Vastaus Ruotsissa löytyi Uusyrityskeskus-toiminnasta. Suomessa työministeriön nuori tutkija Åsa Sundholm kuuli asiasta ja esitti idean Repola Oy:n toimitusjohtajalle Tauno Matomäelle, joka innostui ja lähti toimimaan. Syntyi suomalainen sovellus.

Myös valtio ja kunnat näkivät alkavan yrittäjän neuvonnan vaikutuksen työllisyyden parantamisessa. Yritykset puolestaan näkivät heti, että uusyrittäjyyttä synnyttävän toiminnan tukeminen on yrityksille luonteva tapa kantaa yhteiskuntavastuuta sekä edistää Suomen kasvua ja hyvinvointia. Näin Uusyrityskeskuksia syntyi julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoituksella nopeasti eri puolille Suomea.

Edelleen toimintamme on erinomainen esimerkki valtion, kuntien, järjestöjen ja yrityksien välisestä yhteistyöstä. On suorastaan hämmästyttävää, että vastaavaa yhteistyön toimintamallia ei ole muille aloille syntynyt.

Yhteiskuntavastuu lienee se tekijä, joka toimijoita yhdistää – ja jota meidän pitää nytkin vahvistaa.

Toiminnan ydin luotettavissa neuvoissa

Noihin järjestön synnyttämisen vuosiin osuu myös ensimmäisen oman yritykseni perustaminen. Perustin opiskeluaikoina ravintolan, maanläheisimmin sanottuna keskiolutbaarin. Kaipasin perustaessa apua tai ainakin varmuutta yrityksen perustamiseen, mutta neuvontaa ei ollut tarjolla. Pienen maalaiskunnan toimistolla lähinnä pohdittiin, että kenenkähän asia tämä voisi olla ja työvoimatoimistossa elettiin aikaa, jolloin tärkein homma oli huolehtia työttömistä.

Perustamani yritys menestyi ja vaikka en ole työurallani muutamaa jaksoa lukuun ottamatta ansainnutkaan pääasiallista elantoani yrittäjyydestä, tämä kokemus on vaikuttanut aina suhtautumiseeni yrityksen perustamiseen.

Ajattelen siten, että vaikka kuinka vahva persoona onkaan perustamassa yritystä, ansaitsee hän parhaan mahdollisen avun perustamispohdinnoissa.

Siitä lopulta on kysymys Uusyrityskeskuksien toiminnassa.

Jo tänään Uusyrityskeskusten verkosto on tuloksellisin ja tunnetuin yrittäjäksi aikovien ja aloittavien yrittäjien neuvontaverkosto. Mutta yhä useampi päättäjä ja yhteistyökumppani pitää saada ymmärtämään, että luotettavalla yritysten perustamisneuvonnalla on vaikuttava merkitys.

Pelkästään se, että Uusyrityskeskukset palvelevat vuosittain noin 16 000 asiakasta on monelle uusi tieto, josta kannattaa ja pitää kertoa.

Näkymä nyt 2030-luvulle

Valtakunnallisen SUK ry:n uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa viime viikolla ja käynnistimme mm. strategiatyömme.

Aika tälle työlle on oikea. Edellinen strategiakausi loppuu, mutta myös toimintaympäristössämme on tapahtunut muutoksia, joiden myötä Uusyrityskeskukset ovat jälleen uusien haasteiden edessä. Yhteinen näkymämme on hyvä pohtia ja kirkastaa.

Toimintamme ydin alussa mainitusta ei ole juuri muuttunut vuosien saatossa. Neuvontamme tukemana perustetut yritykset työllistävät jo alkuvaiheessa keskimäärin 1,3 henkilötyövuotta. Yli 80 prosenttia yrityksistä toimii vielä viiden vuoden kuluttua ja ne työllistävät kiihtyvällä vauhdilla. Henkilötyövuosia syntyy.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen suosion kasvu tekee Uusyrityskeskusten palveluista tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Digitaalisuus, joka toisaalta lisää tietoa ja tekee palveluista helpompia, toisaalta myös vaikeuttaa yrittäjyyttä pohtivan tietä luotettavan tiedon äärelle. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että jokainen voisi löytää Uusyrityskeskuksen palvelut.

Yksi yhteinen tavoitteemme pitää olla Uusyrityskeskusten toiminnan rahoituksen vahvistaminen.

Me kaikki ymmärrämme, miten tärkeää ja vaikuttavaa työtä Uusyrityskeskukset tekevät. Mutta tiedän, että kaikki eivät ole tästä asiasta valaistuneita. Meidän pitää yhdessä entistä enemmän viestiä myös uusille tahoille työmme merkityksellisyydestä.

Uutta kohti, tehtyä ja toiminta-ajatusta kunnioittaen,

The post Vahvat juuret, hyvät tulokset – uusi vuosikymmen vaatii uutta strategiaa appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Uusi työaikalaki laajentaa työajasta sopimisen vapautta – Hyödynnä Sopimustiedon älykkäitä työsopimuksia https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/uusi-tyoaikalaki-laajentaa-tyoajasta-sopimisen-vapautta-hyodynna-sopimustiedon-alykkaita-tyosopimuksia/ Wed, 15 Jan 2020 12:38:00 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=35430 Meitä kaikkia koskettava työaikalaki on uudistunut. Sääntelyn pääpiirteet esimerkiksi työn enimmäismäärästä ja lepoajoista ovat ennallaan, mutta erityisesti johtajien ja tietotyötä tekevien työaikarajoitukset ovat muuttuneet. Muutokset puhuvat pitkälti vapaamman sopimisen puolesta. Pääsääntöön liittyviä poikkeussääntöjä (esim. liukuva työaika) joustavoitetaan uudessa laissa niin, että ne vastaisivat paremmin 2020-luvun mahdollisuuksia ja asenteita työn ja vapaa-ajan mielekkäässä järjestämisessä. Uudistuneen lainsäädännön […]

The post Uusi työaikalaki laajentaa työajasta sopimisen vapautta – Hyödynnä Sopimustiedon älykkäitä työsopimuksia appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Neljä henkiliöä istumassa

Meitä kaikkia koskettava työaikalaki on uudistunut. Sääntelyn pääpiirteet esimerkiksi työn enimmäismäärästä ja lepoajoista ovat ennallaan, mutta erityisesti johtajien ja tietotyötä tekevien työaikarajoitukset ovat muuttuneet. Muutokset puhuvat pitkälti vapaamman sopimisen puolesta.

Pääsääntöön liittyviä poikkeussääntöjä (esim. liukuva työaika) joustavoitetaan uudessa laissa niin, että ne vastaisivat paremmin 2020-luvun mahdollisuuksia ja asenteita työn ja vapaa-ajan mielekkäässä järjestämisessä.

Uudistuneen lainsäädännön keskeisimmät muutokset:

1. Liukuva työaika: Liukuvassa työajassa annetaan mahdollisuus pidempiin vuorokautisiin liukumarajoihin ja suurempaan enimmäissaldoon.
2. Joustotyösopimus: Täysin uutena sopimusmallina mahdollistetaan joustotyösopimus, jossa työntekijä saa itsenäisesti ajoittaa kaiken tai valtaosan työajastaan.
3. Työaikapankki: Työaikapankki mahdollistetaan kaikilla työpaikoilla – aiemmin tämä oli mahdollista vain työsuhteissa, jotka olivat jonkun työehtosopimuksen alaisia.
4. Etätyö: Kaikki etätyö siirretään työaikaseurannan ja -sääntelyn piiriin – aiemmin työnantajan ei tietyin edellytyksin tarvinnut valvoa työaikaa työpaikan ulkopuolella lainkaan.
5. Johtajat: Työaikarajoituksia sovelletaan aiempaa useampiin johtavassa asemassa oleviin työntekijöihin.

Aiempaa laajemmat mahdollisuudet hyödyntää liukuvaa työaikaa

Liukuvan työajan sopimus mahdollistaa työntekijän säännöllisen työajan järjestämisen niin, että työntekijällä on tiettyjen reunaehtojen puitteissa oikeus itsenäisesti päättää työpäivänsä aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat sekä työpäivänsä pituus. Työntekijälle liukuva työaika voi mahdollistaa monenlaisia etuja, kuten joustavammat vapaa-ajan mahdollisuudet, hiljaisen toimiston työrauhan ja ruuhkien välttämisen.

Työnantajalle sopimuksesta syntyy parempi mahdollisuus resursoida sesonkitöitä tai muuta kiireistä aikaa, jolloin työtä on tarjolla enemmän kuin muina aikoina. Käytännössä myös kallista ylityötä pystytään välttämään helpommin.

Joustotyösopimus uutena ratkaisuna vapaaseen tietotyöhön

Joustotyö on uuden työaikalain ratkaisu vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa työtä ei ole syytä sitoa tiettyyn aikaan tai paikkaan juuri lainkaan. Se on käytännössä liukuvaakin työaikaa joustavampi ratkaisu työajan sijoitteluun.

Työntekijälle joustotyöaika antaa pääpiirteissään vapauden päättää työajastaan. Työnantajalle se antaa mahdollisuuden luopua tietyistä jäykkyyksistä, jotka eivät välttämättä sovi tarjottavan työn kuvaan – tyypillisesti tietotyöhön – kuten työvuorolistoista ja sunnuntaityökorvauksista. Parhaimmillaan työnteosta saadaan tuloksellisempaa ja mielekkäämpää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Työaikapankki mahdollistaa joustavan järjestelyn työlle ja vapaa-ajalle

Uusi työaikalaki sallii aiemmasta poiketen työaikapankista sopimisen kaikilla työpaikoilla siitä riippumatta, velvoittaako työnantajaa mikään valtakunnallinen työehtosopimus.

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Työaikapankki palvelee parhaimmillaan sekä työnantajan että työntekijän etuja – se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet resursoida esimerkiksi ruuhkahuippuja ja työntekijä saa joustoa työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

Täydennä työsopimusta etätyösopimuksella

Etätyön sisältö on pitkälti työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen varassa. On tärkeää sopia esimerkiksi siitä, milloin etätyötä saa tehdä ja kuka vastaa etätyössä tarvittavien välineiden hankinnasta sekä muista kustannuksista. Uuden työaikalain myötä kaikki etätyö luetaan työaikaseurannan ja -sääntelyn piiriin – aiemmin työnantajan ei tietyin edellytyksin tarvinnut valvoa työaikaa työpaikan ulkopuolella lainkaan.

Johtajasopimus – johtavassa asemassa olevan työntekijän työsopimus

Uuden työaika-autonomiaa koskevan edellytyksen myötä aiempaa useampi johtaja luetaan työaikalain soveltamisalaan. Työaikalakia ei sovelleta työntekijän johtavan aseman vuoksi, jos kaksi edellytystä täyttyy. Ensinnäkin työtä on pidettävä työntekijän työtehtävien ja aseman perusteella yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä.

Toinen edellytys on täysin uusi. Sen mukaisesti edellytetään, että työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota (ns. työaika-autonomia). Tässä merkityksellistä on, että työntekijällä on tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa työaikansa pituuteen ja sijoitteluun.

Työsuhteen alkaessa juridisia riskejään voi pienentää kirjaamalla jo työsopimukseen (johtajasopimukseen) selväsanaisesti, että osapuolet katsovat johtajatoimen olevan työaikalain soveltamisalan ulkopuolella, jos tästä on yksimielisyys.

Lähetä työsopimusten allekirjoituskutsut tekstiviestitse

Sopimustieto.fi -palvelussa voit lähettää allekirjoituskutsut osapuolille tekstiviestillä tai sähköpostitse asiakirjan laadinnan jälkeen. Allekirjoituksen voi siis hoitaa työsopimuksiin helposti älypuhelimen näytölle sormella tai kosketusnäyttökynällä piirtäen, missä ja milloin vain. Asiakirjan laatija ja osapuolet saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Sähköisestä allekirjoituksesta jää vahvemmat tekniset todisteet kuin perinteisestä allekirjoituksesta.

Sopimukset arkistoituvat automaattisesti

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yhteisösi Sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa. Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakirjojen tärkeistä päivämääristä. Palvelu toimittaa muistutukset sinulle tai nimeämällesi henkilölle sähköpostitse.

Voit tutustua kaikkiin kirjoituksessa mainittuihin sopimuksiin Sopimustiedon sivuilla.

Saat Sopimustiedon kehittämän Sopimuskoneen käyttöösi Uusyrityskeskusten edulla täältä: https://sopimustieto.fi/uusiyritys

 

The post Uusi työaikalaki laajentaa työajasta sopimisen vapautta – Hyödynnä Sopimustiedon älykkäitä työsopimuksia appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Kehitä talousosaamistasi – avain kilpailukykyyn ja kannattavuuteen https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/kehita-talousosaamistasi-avain-kilpailukykyyn-ja-kannattavuuteen/ Tue, 03 Dec 2019 11:09:38 +0000 https://www.uusyrityskeskus.fi/?p=35233 Talousosaaminen, eli ymmärrys taloudesta ja kyky suunnitella ja ohjata sitä, on tärkeä lähtökohta pienten yritysten menestyksessä. Me haastamme Sinut kehittämään talousosaamista kanssamme. Me rakennamme digitaalisen koulutuskokonaisuuden, joka on takuulla käytännönläheinen ja jonka oppeja voi suoraan soveltaa omassa toiminnassa. Kokonaisuuden läpikäynti ei vaadi paljoa aikaa, se ei maksa Sinulle mitään ja sen voi suorittaa omassa aikataulussa, […]

The post Kehitä talousosaamistasi – avain kilpailukykyyn ja kannattavuuteen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

Talousosaaminen, eli ymmärrys taloudesta ja kyky suunnitella ja ohjata sitä, on tärkeä lähtökohta pienten yritysten menestyksessä. Me haastamme Sinut kehittämään talousosaamista kanssamme.

Me rakennamme digitaalisen koulutuskokonaisuuden, joka on takuulla käytännönläheinen ja jonka oppeja voi suoraan soveltaa omassa toiminnassa. Kokonaisuuden läpikäynti ei vaadi paljoa aikaa, se ei maksa Sinulle mitään ja sen voi suorittaa omassa aikataulussa, osissa, silloin kun Sinulle parhaiten sopii.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennamme kokonaisuuden yhteistyössä yrittäjien ja Uusyrityskeskusten kanssa ja testaamme, että se myös toimii. Sen jälkeen kokonaisuus on kaikkien Uusyrityskeskusten piirissä olevien yrittäjien käytettävissä.

Jotta voimme rakentaa toimivan koulutuskokonaisuuden ja luotettavasti selvittää, kuinka hyvin koulutus palvelee yrittäjiä ja auttaa pienyrityksiä menestymään, kutsumme Sinut mukaan hankkeeseen. Mukaan mahtuu 300 ensimmäisenä ilmoittautunutta yrittäjää. Ilmoittautumalla mukaan saat digitaalisen koulutuskokonaisuuden käyttöösi. Digitaalisen koulutussisällön lisäksi sinulla on mahdollisuus kysyä talousasioista ja saada henkilökohtaista tukea meiltä koulutuksen tarjoajilta.

Mitä minä tästä hyödyn?

Saat käytännönläheisen ja tiiviin opintokokonaisuuden käyttöösi ilmaiseksi. Hankkeen alussa toteutettava talousosaamiseen liittyvä kartoitus antaa Sinulle hyvän lähtökohdan itsearvioinnille ja osaamisen kehittämiselle. Ilmoittautumalla mukaan kehität omaa talousosaamistasi ja autat meitä luomaan kokonaisuuden, jolla muutkin aloittelevat yrittäjät saavat talousasiat haltuun. Käyttämällä oppeja omassa toiminnassasi hyöty näkyy myös yrityksesi kassassa.

Mitä tämä minulta vaatii?

Hankkeen alussa kartoitamme talousosaamisen tasoa haastattelemalla Sinua. Aikaa tähän kuluu n. 20-30 minuuttia ja puhelu voidaan sopia sinulle sopivaan ajankohtaan. Sitoudut käymään koulutuskokonaisuuden läpi (5 modulia, kunkin kesto 30-60 min) sen saatuasi. Toivomme, että hyödynnät oppeja omassa yritystoiminnassasi. Koulutuksen jälkeen keräämme kokemuksesi koulutuskokonaisuudesta ja siitä, miten talousosaamisesi on kehittynyt.

Olenko minä oikea henkilö tähän?

Olet, jos olet utelias ja haluat oppia lisää talousasioista. Osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista talousasioista eikä edistyneitä tietoteknisiä taitoja.

Keitä koulutuksen tarjoajat ovat?

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Tampereen Yliopisto yhteistyössä uusyrityskeskusten kanssa. Meillä on pitkä kokemus yrittäjien kouluttamisesta, olemme itse yrittäjiä ja olemme toimineet pienten aloittelevien yritysten hallituksissa ja neuvonantajina. Olemme toteuttaneet useampia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia menestyksellisesti. Hanketta johtaa professori Teemu Malmi Aalto-yliopistosta ja ryhmään kuuluvat KTM Kati Kouhia-Kuusisto ja prof., TkT Teemu Laine Tampereen yliopistosta ja KTT David Derichs Aalto-yliopistosta.

Ilmoittaudu mahdollisimman pian tämän linkin välityksellä http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29527/lomakkeet.html

Lisää tietoa hankkeesta joko kati.kouhia-kuusisto@tuni.fi tai teemu.malmi@aalto.fi

The post Kehitä talousosaamistasi – avain kilpailukykyyn ja kannattavuuteen appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>
Aloittava yrittäjä vakuutusvaihtoehtojen äärellä https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/aloittava-yrittaja-vakuutusvaihtoehtojen-aarella/ Wed, 20 Nov 2019 09:48:58 +0000 https://uusyrityskeskus.fi/?p=34881 Kun ratkaiseva päätös yrittäjäksi ryhtymisestä on tehty, jää usein syvällisemmin pohtimatta, miten toteuttaa itselleen turvaa yritystoiminnan käynnistyessä. Asioita voi tarkastella riskin siirtämisen, jakamisen ja itsellä pitämisen näkökulmista. Osan voi hoitaa sopimuksin kumppanin sekä asiakkaiden kanssa ja osassa auttavat vakuutusyhtiön asiantuntijat tai taloushallinnon ammattilaiset. Yrittäjän sosiaaliturva on budjetoitava kuluerä Usein yrittäjäksi siirrytään palkansaajasta tai yhä useammin […]

The post Aloittava yrittäjä vakuutusvaihtoehtojen äärellä appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>

Kun ratkaiseva päätös yrittäjäksi ryhtymisestä on tehty, jää usein syvällisemmin pohtimatta, miten toteuttaa itselleen turvaa yritystoiminnan käynnistyessä. Asioita voi tarkastella riskin siirtämisen, jakamisen ja itsellä pitämisen näkökulmista. Osan voi hoitaa sopimuksin kumppanin sekä asiakkaiden kanssa ja osassa auttavat vakuutusyhtiön asiantuntijat tai taloushallinnon ammattilaiset.

Yrittäjän sosiaaliturva on budjetoitava kuluerä

Usein yrittäjäksi siirrytään palkansaajasta tai yhä useammin suoraan opiskelijasta. Edelleen, vaikka yrittäjän sosiaaliturva on kehittynyt merkittävästi parin viime vuosikymmenen ajan, on hyvä tiedostaa erot yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturvan välillä. Yrittäjän sosiaaliturva ja yrityksen riskien kattaminen siirretysti (vakuuttamalla) on hyvä ottaa huomioon jo yrityksen budjetoinnissa. Kaikki edellä mainitut vakuuttamiseen (vapaaehtoiset / lakisääteiset) liittyvät kuluerät ovat budjetoitavia kulueriä, ja niiden huomioinen täysimääräisesti jälkeenpäin voi muodostua haasteelliseksi.

Ainoa pakko, joka yrittäjäksi tulkittavalla henkilöllä on, on ottaa YEL eli Yrittäjäeläkevakuutus, jo yritystoiminnan alkuvaiheessa. Eläkevakuutuksessa on hyvä huomioida seuraavat seikat:

  • aloittava yrittäjä saa YEL -vakuutukseen 22 prosentin alennuksen neljäksi vuodeksi
  • vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen lisäksi työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen, jotka monesti unohdetaan vakuutukseen liittyvää työtuloa määriteltäessä
  • vakuutuksen perustana oleva vuosityötulo vaikuttaa muun muassa Kelan etuuksiin.

Osakassopimus turvaa yritystoiminnan jatkumisen

Jos aloitat yritystoiminnan täysin yksin, niin ettei siihen osallistu lähipiiriäsi etkä ole avo- tai avioliitossa, vastaat pitkälti itse itsestäsi. Jos yritystoimintaan osallistuu puolisosi, perheenjäsen / -jäseniä tai olet perustanut yrityksen kumppanin kanssa, niin tilanne on jo toinen. Tällöin on tärkeää laatia yhtiö- tai osakassopimus ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Sopimuksessa määrittelette ne ehdot, joilla yrityksestä voidaan luopua. Näin helpotat yritystoiminnan jatkamista niissä tilanteissa, joissa toinen osapuoli haluaa tai joutuu irtautumaan yritystoiminnasta ja sinä haluat jatkaa sitä. Samalla vältyt mahdollisesti monien vuosien riidoilta esimerkiksi perikunnan kanssa.

Yrittäjänä 24/7

Yrittäjät ovat tunnetusti aktiivisia niin työ- kuin siviilielämässäkin. Tämän myötä kasvaa myös todennäköisyys joutua tapaturmaan. Yrittäjän työ- ja vapaa-aikaa on kuitenkin lähes mahdotonta erotella toisistaan eli tapaturmaturvan tulisi olla voimassa 24 tuntia vuorokaudessa. Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa myös mahdollisesta ammattitaudista ja/tai tapaturmasta aiheutuvia uudelleenkoulutus- ja/tai kuntoutuskustannuksia.

Nykyään yhä useampi aloittava yritys hakeutuu kansainväliseksi heti ensimetreiltä. Usein unohtuu se tosiasia, että kotivakuutuksen yhteydessä oleva matkavakuutus ei kata yritykseen liittyviä matkoja, vaan se on tarkoitettu puhtaasti lomamatkoille. Eli kansainvälistyminen vaatii matkustamisen ja muiden riskien osalta omaa vakuutusturvaa ja maakohtaisten riskien kartoittamista.

Edellä mainittujen lisäksi on hyvä harkita kokonaisturvan täydentämistä sairauskuluvakuutuksella, jolla mahdollistetaan sairauksien mahdollisimman nopea ja hyvä hoito. Ratkaisuun voi sisällyttää myös päivärahan, jolloin pitkäaikaisessa sairaudessa myös tulot ovat ainakin osittain turvattu. Laskentatavasta johtuen Kelan maksama sairauspäiväraha ei vastaa todellisia tuloja ja tämä tulee usein yrittäjälle yllätyksenä.

Autokin vaatii määräaikaishuoltoa

Ennen kuin yritys on tehnyt yhtään sitoumusta mihinkään, sillä olisi hyvä olla voimassa vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Näin turvattaan esimerkiksi toimeksiantoon, tilaukseen tai vuokraukseen liittyviin erimielisyyksiin kohdistuvia riskejä – edellyttäen että yrittäjä tai yritys on vastuussa niistä.

Yritystoimintaan liittyvät riskit vaativat aina erillisen kartoituksen heti toiminnan alkuvaiheessa ja sellainen on hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa asiantuntijan kanssa. Näin liiketoiminnan muutoksista tai laajentumisesta syntyvät uudet riskit eivät jää turvan ulkopuolelle. Yritystoimintaa voitaisiinkin verrata autoon, joka vaatii määräaikaishuoltoa toimiakseen moitteettomasti.

The post Aloittava yrittäjä vakuutusvaihtoehtojen äärellä appeared first on Suomen Uusyrityskeskukset ry.

]]>