Suomen Uusyrityskeskukset ry (Suomen Jobs and Society ry 31.5.2008 asti) on vuonna 1989 elinkeinoelämän toimesta perustettu yhteistoimintajärjestö, joka yhdessä alueellisten Uusyrityskeskusten kanssa edistää erityisesti uusyrittäjyyttä Suomessa. Yhdistyksen perustajatahot ja taustayhteisöt edustavat laajasti koko yhteiskuntaa, mutta toiminta on elinkeinoelämävetoista.

Toiminnan ytimenä ja erityispiirteenä on 1500 elinkeinoelämän edustajasta koostuvan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen yrittäjiksi aikovien neuvonnassa ja opastuksessa. Neuvonta on yrittäjiksi aikoville maksutonta. Samoin elinkeinoelämän asiantuntijoiden työpanos on Uusyrityskeskuksille ilmaista. Uusyrityskeskusten perusrahoitus koostuu jäsenten eli yritysten, kuntien ja yhteisöjen jäsenmaksuista sekä valtion tuesta.

Suomen  Uusyrityskeskukset ry:n toimesta maahamme on rakennettu kattava Uusyrityskeskusverkosto.

Toiminta alkoi Englannin Liverpoolista vuonna 1979. Ajatuksena oli aktiivisesti tukea uusia yrittäjiä erityisten ´Neuvontapisteiden´ (Enterprise Agency) välityksellä. Lyhyessä ajassa Englantiin perustettiin noin 300 Yritystoimistoa. Toiminnan ansiosta maahan syntyi lukuisia elinvoimaisia yrityksiä, jotka jouduttivat talouskasvua.

Englannista Jobs and Society -ajatus levisi laajemminkin Eurooppaan. Ruotsiin idea saapui Pehr Gyllenhammarin avustuksella vuonna 1985. Sittemmin uusyritystoiminnan -malli siirtyi Ruotsista Suomeen ja Viroon.

Uusyrityskeskukset 20 vuotta -historiikki
Uusyrityskeskukset 25 vuotta -juhlaesite