Uusyrityskeskus on konseptina selkeä: sillä on erinomainen toiminnallinen ydin ja toiminnan arvot. Verkosto on kehittänyt 25 vuoden aikana myös yhdenmukaiset toimintatavat. Näitä ovat mm. yhtenäinen laatujärjestelmä, yritysneuvonnan työkalut, asiakashallintajärjestelmät, toiminnan mittarit ja raportointi sekä laaja verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö.

Verkoston tehtävä

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n on Suomen johtava palveluntuottaja yrittäjyyden edistäjille. Uusyrityskeskusten verkosto on Suomen tuloksellisin ja tunnetuin yrittäjäksi aikovien ja aloittavien yrittäjien neuvontaverkosto. Uusyrityskeskukset auttavat alueellisesti elinkelpoisen liiketoiminnan syntymistä ja kehitystä. Suomen Uusyrityskeskukset ry luo edellytykset elinkelpoisen yritystoiminnan syntymiselle ja kehittymiselle maassamme.

Uusyrityskeskusverkoston laadunhallintajärjestelmä kuvaa Uusyrityskeskusten neuvontaprosessin vaiheet, tavoitteet ja niiden seurantamenetelmät. Laatukäsikirjassa on kuvattu Suomen kaikkien Uusyrityskeskusten yhteinen sertifioitu neuvonnan laatujärjestelmä (ISO 9001/2015), johon Uusyrityskeskustoimintamallia käyttävien on liityttävä.

Laatupolitiikka ja -tavoitteet

Uusyrityskeskusten neuvonnan tavoitteena on uusien elinkelpoisten yritysten synnyttäminen ja työllisyyden parantaminen yrittäjyyttä edistämällä. Tärkeintä on saada aikaan kannattavaa yritystoimintaa, ei yksinomaan synnyttää uusia yrityksiä esim. työllistämisen takia.

Uusyrityskeskusten kautta aloittaneet yritykset selviytyvät hengissä muita alkaneita yrityksiä paremmin. Vuosittaisten selvitysten mukaan 90 % on toiminnassa kahden vuoden kuluttua aloituksesta. Uusyrityskeskuksen neuvontaa hyödyntävän asiakkaan käytössä on laaja, eri alojen osaajista koostuva asiantuntijaverkosto.

Palvelu on yrittäjäksi aikovalle henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta. Yrittäjyyttä harkitseva saa Uusyrityskeskuksen neuvonnassa paljon ja joutuu myös itse tekemään paljon. Neuvontaprosessin tuloksellinen läpikäynti edellyttää asiakkaan sitoutumista ja omatoimisuutta.

Päämäärämme on yrittäjyyden edistäminen ja uusien elinkelpoisten yritysten aikaansaaminen!


Laadukkaassa neuvontapalvelussa sitoudumme:

•   Asiakkaiden tarpeista lähtevään neuvontaan
•   Luottamukselliseen asioiden käsittelyyn
•   Toimivien yritysten asiantuntemuksen hyödyntämiseen
•   Uusyritysten liikeideaan toimivuuden varmistamiseen

•   Kumppanuuteen viranomaisten ja yrityselämän kanssa
•   Laillisuuden ja hyvän yritysetiikan noudattamiseen
•   Avoimuuteen suhteessa asiakkaisiin ja taustatahoihin
•   Verkostomme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen