Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy tarjoaa uusyrityskeskuksille kehittämispalveluja, tuottaa oppimateriaalia, kehittää verkkopalveluja ja neuvonnan työkaluja sekä auttaa mikro- ja pk-yrityksiä menestymään.

Toiminnanohjausta yhteisen CRM-järjestelmän avulla

Uusyrityskeskuksilla on käytössään yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhtenäistää yritysneuvontaa verkoston laatujärjestelmän mukaisesti.

Järjestelmästä saadaan valtakunnallista vertailutietoa uusyrityskeskusten ja myös viranomaisten käyttöön. Tämä helpottaa toimivien yritysten neuvontaa sekä kokoaa sirpaleisen tietokannan yhteen paikkaan. Uusyrityskeskusten avulla syntyy vuosittain tuhansia mikroyrityksiä, joista monella on kasvuhaluja ja -kykyjä. Nykyteknologiaan perustuva toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa yritysneuvojien sekä asiantuntijoiden työtä ja auttaa löytämään kehityskykyisiä mikroyrityksiä kasvupolulle.

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

SUK-Palvelu Oy tuottaa kerran vuodessa päivitettävän Perustamisoppaan alkavalle yrittäjälle. Oppaan tarkoituksena on tarjota kattava kuva yrittäjyydestä ja auttaa yrittäjyyden alkutaipaleella. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa myös kokeneemmalle yrittäjälle.

Opasta kehitetään uusyrityskeskuksista ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Oppaasta julkaistiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa myös selkokielinen versio. Oppaan kieliversioista uudistetaan vuosittain ruotsin- ja englanninkielinen opas.

Kehittämispalvelut

Yritysklinikat

Yritysklinikassa yritysasiakkaalle tarjotaan 1,5 tuntia maksutonta asiantuntijapalvelua, jossa haetaan ratkaisuja yrityksen haasteisiin ja neuvotaan yrittäjää ratkaisujen toteuttamisessa.

Yritysklinikkaa pyöritetään erikseen sovittavissa uusyrityskeskuksissa.

ELY-keskusten tilaamat yritysten kehittämispalvelut

SUK-Palvelu Oy tuottaa valtakunnallisesti ELY-keskusten tilaamia yritysten kehittämispalveluita. Niitä ovat Analyysi, Kasvu ja Uudistaminen.

Yrityskohtainen konsultointi

SUK-Palvelu tekee tilauksesta yrityskohtaista konsultointipalvelua yritysneuvojille, asiantuntijoille ja muille yrityskehittäjille.

 

Laskutusosoite:

SUK-Palvelu Oy
Verkkolaskuosoite: 003722529335
Operaattoritunnus: 003721291126 tai MAVENTA

Mikäli lähetätte laskuja pankkiverkosta, käyttäkää operaattoritunnusta DABAFIHH Maventan tunnuksen sijaan.