« Takaisin

Maksutonta yritysneuvontaa hyödynnetty aiempaa enemmän

TIEDOTE 17.8.2016

Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla (tammi-kesäkuu) uusyrityskeskuksissa kävi uusia asiakkaita yhteensä 8605. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla uusia asiakkaita oli lähes saman verran, 8572. Uusia yrityksiä perustettiin 3705, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin vertailujaksolla 2015. Asiakaskäyntejä uusyrityskeskuksissa oli kuitenkin 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja asiantuntijalähetteitä, joilla asiakas ohjataan esimerkiksi tilitoimiston, mainostoimiston tai pankin asiantuntijan luokse, oli jopa 21 prosenttia enemmän.

Asiakaskäyntien ja asiantuntijalähetteiden määrän kasvua selittää osaltaan se, että maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden osuus uusyrityskeskusten asiakasmäärästä on kasvanut. Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat tarvitsevat useimmiten enemmän neuvontaa kuin kantasuomalaiset asiakkaat. Lisäksi näyttää siltä, että yrityksen perustamista halutaan valmistella erityisen hyvin nyt, kun yleinen taloustilanne on vielä heikko

− Yritystoiminnassa on aina riskinsä, mutta huolellisen suunnittelun ja valmistelun avulla riskejä voidaan pienentää. Maksuton yritysneuvonta uusyrityskeskuksissa ja eri alojen asiantuntijoiden luona tähtää siihen, että alkava yrittäjä saa parhaat mahdolliset eväät kannattavan liiketoiminnan käynnistämiseen, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

 

Liitteet:
Uusyrityskeskusten 1.-2. neljännes 2015-2016 -pylväsdiagrammi
Uusyrityskeskusten tilastot 1.1.—30.6.2016 väliseltä ajalta + vuoden 2015 vertailuluvut

 

Lisätietoja:
Suomen Uusyrityskeskukset ry
Jari Jokilampi, toimitusjohtaja
p. 0500 731 445
jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi

 

Suomessa on 31 uusyrityskeskusta, joilla on yhteensä 85 palvelupistettä. Uusyrityskeskusverkoston taustatukena on noin 1000 yritystä ja 270 yhteisöä. Uusyrityskeskusten neuvonnalla on ISO 9001/2008 laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa. Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö. www.uusyrityskeskus.fi