Tähän päivittyvään listaukseen on koottu koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa yritysneuvojan työtä helpottavaa tietoa ja työkaluja. Tilanne elää ja muuttuu päivittäin. Teemme parhaamme, jotta tieto on aina ajan tasalla – kannattaa siis seurata sivua säännöllisesti.

 • Alueellisten yrityspalveluiden yhteystiedot on koottu Suomen Yrittäjien korona-sivustolle. Jos huomaat korjattavaa tai lisättävää, laita viesti susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi.
 • Yritysneuvojille suunnatut korona-infot sekä korona-aiheisia webinaaritallenteita neuvontatyön tueksi kokoamme tänne.
 • Oman alueesi korona-apua yrittäjälle -neuvojan suositukset ns. huoneentaulun voit ladata työsi tueksi täältä.
 • Oman alueesi korona-apua yrittäjälle –viestintämateriaaleja, jotka ovat vapaasti käytettävissäsi, saat täältä.

Rahoitus

TEM:n ohjeistama työnjako ja hakukanavat https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

 • Yksinyrittäjät – oma kunta, jokainen kunta avaa haun omassa aikataulussaan ja kanavassa. Yrittäjän pitää siis tarkistaa hakukanava ja aikataulu yrityksen sijaintikunnasta.

HUOM! ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien haku sulkeutuu 8.6.2020.

 • 2–5 henkilön yritykset, myös usean yrittäjän yritykset ja kaikki toiminimet, mutta EI yksinyrittäjät  – ELY-keskukset.
 • yritykset, joissa 6–250 työsuhteessa olevaa henkilö, mutta ei toiminimet – Business Finland
 • Finnvera palvelee pankkien kautta kaikkia yrityksiä.

Jos yritys on jo hakenut tukea ns. väärästä kanavasta, ei hätää. TEM:n mukaan käsittely on mahdollisimman joustavaa ja saapuneet hakemukset käsitellään loppuun.

Yksinyrittäjien toimintatuki yrityksen kotikunnasta / Ohjeet kunnille / Kysymyksiä ja vatauksia

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeet avutuksen myöntämisestä, hakemuspohja ja vastauksia kysymyksiin täältä. Kunnat tiedottavat yrittäjille, mistä ja milloin tukea voi hakea.

Tuen suuruus on 2000 euroa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. Myös starttirahaa saava yksinyrittäjä voi saada tämän tuen.

Avustuksen ehtona on

 1. Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla.
 2. Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
 3. Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

HUOM! Kannattaa lukea myös yrittäjille suunnatut TEM:n kysymykset ja vastaukset.

ELY-keskukset / Yrityksen kehittämisavustus Koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta koronarahoituksen yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Tätä tukea voi hakea myös yritys, joka työllistää useamman yrittäjän. Tukea haetaan ELY-keskusten sähköisessä asiointipalvelussa. HUOM! Koronatuelle on oma hakulomake ”Yrityksen kehittämisavustus Koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä”. Lue tarkempi kuvaus ja hakuohjeet. Kannattaa katsoa yksityiskohtien osalta myös ELYn Kysymykset ja vastaukset.

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei on tehnyt opastusvideon ELY-keskuksen tuen hakemisesta. Pituus noin 15 min. Katso YouTubesta ja voit myös jakaa, mutta muista ohjata jatkokyselyt omalle organisaatiolle, videolla luonnollisesti kerrotaan Miksein koronalinjasta.

Lisäksi ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. Lue lisää.

Käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin voi saada joustavasti muutoksia aikatauluun ja sisältöön. Myös maksatuksia voi hakea nopeammassa aikataulussa. Muutoksista sovitaan oman ELY-keskuksen kanssa ja hakemus tehdään ko. hankkeen asiointipalvelussa.

Business Finland www.businessfinland.fi

Business Finlandista voi hakea Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissa kun yrityksessä on 6–250 työsuhteessa olevaa henkilöä, mutta ei toiminimet. Kannattaa tutustua rauhassa Business Finlandin kattaviin ohjeisiin. Katso Business Finlandin opasvideo (alle 2 min).

Tässä yrittäjä Sebastian Widjeskogin tekemät hieman pidemmät opasvideot suomeksi ja ruotsiksi Nämä ovat siis yrittäjän tekemiä, eivät Business Finlandin virallisia, mutta käytännönläheisiä. Kannattaa katsoa itse ensin, jotta voit arvioida, haluatko käyttää näitä.

Huom!

 • Business Finlandin rahoitus ei sovellu käyttöpääoman rahoitukseen.
 • Yritysmuodoista: Oy, Oyj, Ky, Ay, OSK – kaikki käy, vain toiminimi EI käy.
 • Jos yrityksellä on niukasti omia henkilöitä, kuvaa hakemukseen, kuka kehittämistyön konkreettisesti tekee ja miten tulos auttaa yritystä uudistumaan.
 • Tuki ei sovellu myöskään jakelukanavan, kuten verkkokaupan perustamiseeen. Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sitä on kiellettyä käyttää jakelukanavan perustamiseeen. Sen sijaan jakelukanavavaihtoehtojen kartoittaminen on kehittämistä johon liittyvää työtä ja ostettuja asiantuntijapalveluita voidaan rahoittaa. Business Finland tukipaketti verkkokauppiaille (PDF)

Rahoituksen voi saada vain, jos yrityksellä olisi ilman koronaa ollut kannattavan toiminnan edellytykset. Jos yritys on toiminut yli 3 vuotta, se ei saa olla EU:n määritelmän mukainen vaikeuksissa oleva yritys (esim. osakepääomasta yli puolet menetetty negatiivisen oman pääoman vuoksi). Jos verovelka on syntynyt 2019 tai aiemmin, ja jos on maksususuunnitelma niin rahoitus voidaan myöntää.

Ravintolatuki

TEM:n kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksistä ravintoloille löytyy täältä.

Maatilan yhteydessä toimivan yrityksen tuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Lue lisää MMM:n tiedotteesta.

Finnvera www.finnvera.fi

Finnvera palvelee poikkeustilanteessa normaalien tuotteidensa avulla, mutta Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera koostaa päivittyvät ohjeet tänne. Ohjeisiin löytyy linkki www.finnvera.fi -etusivulta erottuvassa pinkissä laatikossa. Sivuilla on selkeät toimintaohjeet yrittäjälle. Finnvera kokoaan myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Jos yritys tarvitsee käyttöpääomaa,
yritys voi hakea Finnveralta alkutakausta tai pk-takausta. Alkutakausta ja pk-takausta haetaan kuten normaalistikin pankin kautta, ja yritys on suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.

Jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu
yrityksen tilanteeseen, yritys voi hakea Finnvera-takausta suoraan Finnverasta.

HUOM! Finnvera ei tällä hetkellä käsittele suoria lainahakemuksia.

Jos yrityksellä on Finnvera takaama pankkilainan (max 300 000 euroa),
Finnvera myöntää pankille luvan antaa 6 kk lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Yrittäjä asioi oman pankin kanssa. Finnveran provisio ei nouse.

Jos yrityksellä on Finnvera takaama pankkilainan (yli 300 000 euroa),
pankki hakee Finnveralta muutosta keskusteltuaan asiakkaan kanssa. Muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti.myöntää pankille. Yrittäjä asioi oman pankin kanssa. Pankki hoitaa asian Finnveran kanssa.

Jos yrityksellä on lainaa suoraan Finnverasta,
voi yritys hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Lyhennysvapaan aikana yritys maksaa vain korot ja kulut. Alle 300 000 euron lainoissa toimitusmaksu 50 euroa, yli 300 000 euron lainoissa hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Hakemukset sähköisen asioinnin kautta online.finnvera.fi. Ja mukaan realistiset ennusteet tuloista ja menoista sekä ajoissa yhteyttä omaan pankkiin, jos lisärahoitusta tarvitaan. Finnveran puhelinpalvelu 029 460 2580 palvelee arkisin klo 09.00-16.15

Pankit:

linkkejä pankkien korona-sivustoille on koottu tänne.

Joustoa starttirahaan TEM:n tiedote 17.4.

Starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään. Asetus on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Lisäksi koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Starttirahaa myönnetään edelleen kuuden kuukauden jaksoissa eikä starttirahakausi jatku automaattisesti. Yrittäjän tulee hakea jatkoa TE-toimistosta, joka harkitsee jatkon myöntämisen tapauskohtaisesti. Muutos koskee yrittäjiä, joiden starttirahakausi on meneillään tai alkaa viimeistään 30.6.2020. Lakimuutos on voimassa 30.6.2021 saakka.

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan TEM kysymyksiä ja vastauksia

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

HUOM! Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

 • Yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
 • Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.
 • Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi TE-palvelujen ohje yrittäjälle.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Yrittäjä tekee hakemuksen Kelaan ja Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. Kelan ohje yrittäjälle.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.

Tämä määräaikainen laki ei poista normaalia yrittäjän työttömyysturvaa. Yrittäjä voi edelleen saada myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa normaalin lain puitteissa.

SYT-kassa on avannut uuden neuvontapuhelinnumeron koronatilanteen tiedusteluja varten. Neuvontanumerosta 050 534 0444 saa arkipäivisin klo 11-16 yleisluontoista tietoa koronaviruksen vaikutuksesta yritystoimintaan ja työttömyysturvaan.

Yrityksen verotus

Verohallinto Verohallinnon päivittyvä uutiskooste

Yrityksen veroihin (myös alv) voi hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 31.8.2020 saakka. Hakemus tehdään OmaVerossa www.vero.fi/omavero Selkeät ohjeet ovat täällä.

 • Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
 • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

 • sinulla ei ole veroja ulosotossa
 • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa www.vero.fi/omavero.

YEL ja TyEL

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut TyEL- ja YEL-vakuutusehtoihin poikkeussäännön, joka antaa työeläkeyhtiöille mahdollisuuden myöntää asiakkailleen 3 kuukautta pidemmän viivästyskorottoman maksuajan. Kukin työeläkevakuuttaja informoi omia asiakkaitaan.

Varma: Ohjeita ja tietoa asiakkaillemme koronaviruksen vaikutuksista
Elo: Tietoa asiakkaille koronatilanteessa
Ilmarinen: Kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksista eläkevakuuttamiseen
Mela: Koronavirus ja Mela-turva
Veritas: Koronavirus: Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

 

Muut KELAn etuudet

On hyvä muistaa, että yrittäjälläkin on oikeus asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.
Asumistuki: Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Myös ruokakunta, johon yrittäjä kuuluu, voi saada asumistukea.
Perustoimeentulotuki: Yrittäjä voi saada perustoimeentulotukea. Ennen sen hakemista tulee kuitenkin selvittää mahdollisuus saada ensisijaisia etuuksia, esim. työttömyysetuutta. Lisätietoja.

Ohjeita työnantajayrittäjälle, mm. lomautukset

Lomautus alle 20-hengen yrityksissä. Tässä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kokoama ohjeistus ja malli-ilmoitus.

Kun yrittäjä tarvitsee neuvoja työsuhdeasioissa tai lomautuksissa, kannattaa katsoa löytyykö apua Suomen Yrittäjien kokoamasta tietopankista.

Jos yritys kuuluun työnantajaliittoon, kannattaa ehdottomasti tutustua ko. liiton ohjeistuksiin ja hyödyntään sieltä saatava apu. Lista työnantajien toimialaliitoista (EK:n jäsenliitot)

Tilapäiset TES-muutokset

Joihinkin työehtosopimuksiin on sovittu tilapäisistä muutoksista, kuten lyhyemmistä lomautusilmoitusajoista tai yt-neuvotteluiden kestoajoista. Katso muutokset kootusti Yrittäjien sivulta.

Väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset ovat:

 1. Nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille: lomautusprosessi 5 + 5 + 5 päivää (ei koske irtisanomistilanteita)
 2. Nopeutettu lomautusprosessi alle 20 hengen yrityksille, joihin yt-laki ei sovellu: lomautusprosessi 5 päivää
 3. Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa
 4. Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös taloudellisella syyllä
 5. Irtisanotun takaisinottovelvollisuus pitenee (9 kk)

Muutokset ovat voimassa kolmen kuukauden ajan eli 30.6.2020 asti.

Lue lisää EK:n uutisesta Korona-helpotuksia lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön – soveltamisohje

Ilmoittaminen työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle

Työnantajan tulee 9.4.2020 alkaen ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, mikäli tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Tällä tavalla pyritään jouduttamaan työttömäksi jäävien työllistymistä sekä hillitä työttömyysturvakustannusten kasvua.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden

 • lukumäärä
 • ammatit tai työtehtävät
 • työsuhteiden päättymisajankohta.

Lisäksi työnantajan täytyy kertoa työntekijälle, että hänellä on oikeus työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelman tekevät työntekijä ja TE-toimiston asiantuntija työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta.

Väärä toimiala YTJ:ssä

Jos törmäät tilanteeseen, jossa yrityksellä on YTJ:ssä nykyiseen toimintaan nähden väärä toimiala, kannattaa se nyt päivittää. Seuraavan kahden vuoden aikana voi maksuttomasti muuttaa toiminimen kuvaamaan niitä toimialoja, joita oikeasti käyttää. Lue lisää täältä.

Ohjeita työpaikoille epidemian ehkäisyyn

Työterveyslaitos (TTL)
www.ttl.fi
Hyvä työ koronavirusohjeistus

Työterveyslaitos on koostanut ohjeita työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi. Työterveyslaitoksen sivustolla kerrotaan, miten henkilöiden, jotka työssään voivat olla tekemisissä koronaviruksen COVID-19 tartuttaman henkilön kanssa, olisi hyvä toimia ja suojautua.

 

Yrityksen vakuutukset

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen mukaan vapaaehtoiset yritysvakuutukset suojaavat vain rajoitetusti koronavirusepidemian seurauksilta. Yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen.  Koronavirusepidemian osalta yritys voi käytännössä saada keskeytysvakuutuskorvausta vain mahdollisesta laajasta henkilökeskeytysvakuutuksestaan.

Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä niin sanottu epidemiaturva tai -vakuutus lähinnä elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille. Se ei nimestään huolimatta yleensä oikeuta tässä tapauksessa korvaukseen, vaikka viranomainen määräisi rajoituksia liikkumiseen tms. Jos viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun korovirustartunnan vuoksi, korvausta voi saada vakuutusehtojen mukaan.

Siis: Yritysten vakuutukset ovat räätälöityjä sopimuksia, joten niissä on paljon yhtiö, -vakuutus- ja sopimuskohtaisia eroja. Tarkemmin korvattavat tilanteet on määritelty vakuutusehdoissa eli nyt kannattaa tarkistaa ne.

Vakuutusyhtiöt:

linkkejä vakuutusyhtiöiden korona-sivustoille löydät täältä.

Yrityksen perustamisneuvonta

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n julkaiseman Perustamisoppaan PDF-version etäneuvontaa helpottamaan voit ladata tästä Perustamisopas_2020

Yrityksen ilmoitukset

Patentti- ja rekisterihallitus www.prh.fi

PRH on ilmoittanut, että käyntiasiakaspalvelu suljetaan toistaiseksi, sähköiset palvelut toimivat normaalisti. Sähköiset asiointi- ja tietopalvelut löytyvät PRH:n sivustolta kohdasta Palvelut netissä. Asiakaspalvelun puhelinnumero on 029 509 5050 (avoinna ma-pe klo 9.00-16.15)

PRH:n koronatilanne -verkkosivuilla kerrotaan ajankohtaista tietoa:

 • PRH:n asiakaspalvelun toiminta
 • Kaupparekisteri-ilmoitusten määräajat
 • Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset
 • Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset
 • Kokousten ja päätösten pätevyys
 • Osakeyhtiön lopettaminen
 • Tavaramerkki- ja malliasioihin liittyvät päätökset ja asiakirjat

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa selkeissä talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä normaalin puhelun hinnalla. Talousapu-neuvonta palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin klo 9-16 numerossa +358 29 502 4880.

Suositukset kunnille

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat julkaisseet yhteiset suositukset kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin ajaksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Suositukset kannattaa huomioida myös omassa kunnassa ja välittää tarvittaessa päättäjille.

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana

Ajankohtaista yrityksille suunnatuista tukitoimista ja yrityksiä koskevista päätöksistä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvosto

Aluehallintovirastot

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokavirasto, Korona-sivustoilla tietoa yrityksille:

 

 

Yrittäjälle suunnattu tieto

HUOM! Monenkielistä materiaalia koronaviruksesta löytyy kootusti kotouttaminen.fi -sivustolta.

Suomen Yrittäjät www.yrittäjät.fi

on koonnut ja päivittää jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto
Sivustolle pyritään kokoamaan kaikki, mitä yrittäjän pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista:
– Tuoreimmat ja tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjälle
– Usein kysytyt kysymykset, tiedotteita, tietoiskuja, blogeja ja webinaareja
– Ohjeita työnantajalle mm. etätyöohjeistus, työntekijän sairastuminen, karanteeni ja matkustaminen, palkanmaksu, YT-laki ja lomauttaminen jne.

Suomen Yrittäjät on koonnut erityisesti yksinyrittäjien tilanteeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia tänne. HUOM! Päivitetty 28.3.2020

Sivustolle on koottu myös aluellisten yrityspalveluiden yhteystiedot.

Yrittäjien tukiryhmä Facebookissa #ostapieneltä
– Pienyrittäjät saavat FB-ryhmässä vertaistukea sekä lisäksi apua ja vastauksia asiantuntijoilta.
– Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin klo 15-20.
– Koronaviikkojen ajan psykoterapeutti moderoi ryhmää kolme tuntia päivässä.

Elinkeinoelämän keskusliitto, EK www.ek.fi

Yritysten varautumisen huoneentaulut suomeksi ja englanniksi
Varautumisen huoneentaulu (pdf)
10 Steps for Finnish companies to prepare for Corona virus (pdf)

EK:n verkkosivuilta löytyy lisäksi:

EK käynnistämän Korona-yrityskyselyn tulokset
EK Korona-yrityskyselyn tulokset (grafiikka-pdf)

Lista työnantajien toimialaliitoista (EK:n jäsenliitot)
Jos työntekijä asetetaan viranomaisen määräämään karanteeniin eikä hän pysty tekemään työtään, palkanmaksuvelvollisuus on hyvä selvittää työnantajan omasta toimialaliitosta. Jos työnantajalle syntyy tarve lomauttaa työntekijöitään koronaviruksen liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten vuoksi, lisätietoja asiassa antaa työnantajan oma toimialaliitto.

Katso lisää yrittäjälle suunnattua tietoa täältä.