Yrityksen perustaminen ei ole vaikeaa, kunhan selvität perusasiat etukäteen ja tiedät mistä kysyä apua tarvittaessa. Uusyrityskeskus tarjoaa tietoa ja yritysneuvontaa suunnitteluvaiheessa, yrityksen perustamisessa ja vielä sen jälkeenkin.

Tukea yrityksen perustamisen eri vaiheisiin

  1. Suunnitteluvaihe ja tiedonhankinta >> Lue perustamisopas alkavalle yrittäjälle
  2. Testausvaihe >> Varaa aika yritysneuvojalle
  3. Toteutusvaihe >> Saat edelleen tukea Uusyrityskeskuksesta

Kohti yrittäjyyttä

Tässä muutamia olennaisimpia asioita, joista pitää olla selvillä, kun yrityksen perustaminen on ajankohtaista. Saat lisätietoa kaikista kohdista Uusyrityskeskuksen Perustamisoppaasta.

Liikeidea

Uusyrityskeskuksissa autetaan liikeidean jalostamisessa toteuttamiskelpoiseksi ja suunnitellaan yrityksen toiminnalle profiili.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on arvio liikeidean toteuttamisesta käytännössä. Se on myös neuvottelutyökalu, kun keskustellaan esimerkiksi rahoittajien ja liikekumppaneiden kanssa.

Luvanvaraisuudet

Yrittäjän tulee selvittää, onko suunniteltavan yritystoiminnan harjoittaminen luvanvaraista tai kohdistuuko siihen, yrittäjään tai liiketiloihin erityisiä vaatimuksia.


Rahoitus

Yrittäjän on arvioitava oman ja vieraan pääoman tarve ennen yrityksen perustamista. Rahoituslaskelma näyttää tarvittavan rahoituksen määrää.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuotoja kannattaa vertailla yritystä perustettaessa. Yritysmuodot eroavat muun muassa perustajien määrän, verotuksen, pääoman saatavuuden sekä voiton ja vastuun jakamisen suhteen.

Perustamisilmoitus

Yritys rekisteröidään tekemällä perustamisilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sekä rekisteröitymällä Kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin.


Vakuuttaminen

Yritykselle ja yrittäjälle itselleen on hankittava tarvittavat vakuutukset. Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus (YEL).

Liikeidean suojaaminen

Mikäli yrityksen valmistamat tuotteet halutaan suojata, voidaan niille hakea patenttia, mallisuojaa tai tuotemerkkiä Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Kirjanpito

Kirjanpitolain mukaan kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Taloushallinnon toimenpiteitä ulkoistetaan usein tilitoimistolle.

Perustamisopas yrittäjän tukena

Kaikista yrityksen perustamiseen liittyvistä aihealueista saa runsaasti lisätietoa tutustumalla uusyrityskeskusten maksuttomaan perustamisoppaaseen. Perustamisoppaan painetun version saa uusyrityskeskuksista yritysneuvonnan yhteydessä.

Lataa Perustamisopas täältä.

Laadukasta yritysneuvontaa maksutta

Uusyrityskeskukset ympäri Suomen tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Uusyrityskeskusten yritysneuvonnalla on ainoana Suomessa laatusertifikaatti, mikä takaa sen, että uusyrityskeskusten kautta syntyy tavallista elinkelpoisempia yrityksiä.

Varaa aika lähimpään Uusyrityskeskukseen.