Sivutoiminen yrittäjyys on sopiva yrittäjyyden muoto, silloin kun…

 • yrittäjäksi ryhtyvä on palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen
 • toiminta on osa-aikaista tai kausiluontoista
 • ei ole varmuutta liiketoiminnan kannattavuudesta
 • ei haluta ottaa päätoimisuuden riskiä, mutta halutaan testata liikeideaa

Sivutoimista yrittäjyyttä suunnittelevan on hyvä tietää nämä asiat:

 • Kaikissa yritysmuodoissa voi toimia sivutoimisesti.
 • Palkkatyössä olevan tulee tietyissä tapauksissa kysyä työnantajan lupa sivutoimisen yrityksen perustamiseen. Työsopimuslaki kieltää työntekijää harjoittamasta sellaista toimintaa, joka voisi vahingoittaa työnantajaa.
 • Sivutoimiselle yrittäjälle ei myönnetä starttirahaa (mutta sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi siirtyvä voi tietyin ehdoin saada starttirahaa)

Muuta sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyvää tietoa:

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on pakollinen myös sivutoimiselle yrittäjälle, mikäli työtulo on vuodessa yli 7 656, 26 euroa (vuonna 2018).
 • Sivutoiminen yrittäjä on arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on 10 000 euroa tai sen yli.
 • Sivutoimisella yrittäjällä on päätoimisen yrittäjän tapaan kirjanpitovelvollisuus. (Sivutoimisilla yrittäjillä (tmi) sekä ammatinharjoittajilla voi olla yhdenkertainen kirjanpito, josta tehdään tilinpäätös ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Tällöin tilikausi on aina kalenterivuosi.)
 • Sivutoimisen yrittäjän on rekisteröitävä yritys kaupparekisteriin, jos yritystoiminta on luvanvaraista, toimintaa varten on pysyvä, omasta asunnosta erillinen liiketila tai yrittäjän palveluksessa on perheen ulkopuolista työvoimaa.
 • Jos jää työttömäksi ansiotyöstä ja on toiminut samaan aikaan sivutoimisena yrittäjänä (vähintään 6 kk), on mahdollista hakea soviteltua työttömyysetuutta.

 

Sivutoimiseen yrittäjyyteen pätevät monet samat periaatteet ja säännöt kuin päätoimiseen yrittäjyyteenkin. Perustamisoppaassa on kerrottu kaikki yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen liittyvä olennainen tieto.

Uusyrityskeskuksesta saa maksutonta neuvontaa myös sivutoimisen yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan suunnitteluun!