Uusyrityskeskuksen toiminta perustuu elinkeinoelämän tukeen ja kokeneiden yrittäjien asiantuntijaosaamiseen. Sen lisäksi, että Uusyrityskeskuksen asiakas saa henkilökohtaista ja maksutonta neuvontaa yrityksen perustamiseen Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta, hänet voidaan lähettää eri alojen asiantuntijoiden luokse (esim. tilitoimisto, pankit, vakuutusyhtiöt, mainostoimisto, lakiasiantoimisto).

Uusyrityskeskusverkostossa on yhteensä 1500 eri alojen asiantuntijaa, jotka neuvovat alkavaa yrittäjää henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti. Myös asiantuntijakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asiantuntijat voivat neuvoa muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Liikeidean kehittäminen
 • Yrittäjävalmiudet ja osaamisen kehittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Markkinointi ja mainonta
 • Markkinatutkimukset
 • Myynti ja hinnoittelu
 • Talous- ja kannattavuuslaskelmat
 • Kilpailija-analyysit
 • Verotuksen suunnittelu
 • Kirjanpito ja taloushallinto
 • Yritysmuodon valinta ja muuttaminen
 • Yrityksen ostaminen
 • Toimitilat
 • Vakuutukset
 • Yrittäjäeläke
 • Lakiasiat ja sopimukset
 • Riskien tunnistaminen ja hallinta
 • Kansainvälistyminen, tuonti ja vienti
 • Tuotannon suunnittelu
 • Rahoitusmuodot ja rahoituksen suunnittelu
 • Luvanvaraiset elinkeinot ja lupa-asiat
 • Työntekijän rekrytointi ja työnantajan velvollisuudet
 • Lausunnot
 • Verkostoituminen

Yrityselämän panos ja maksuton neuvonta merkitsevät alhaisia kustannuksia sekä yrittäjäksi aikovalle että yhteiskunnalle!